Stg. Verzendboekhandel Colomba


Het woord van de Paus / kerkelijke documenten

25 producten

 •  

  Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  Door: P. Beteta
  Dit boek bevat een selectie teksten uit de ontmoetingen van Paus Johannes Paulus II met jongeren van de gehele wereld. Hij legt uit wat voor soort roepingen er zijn en hoe wij aan onze roeping moeten beantwoorden.

  11 x 16,5 cm. 60 pag.

  • Nr. 1170
  € 3,86
  In winkelmandje

   
 •  

  Centesimus Annus

  Centesimus Annus

  Encycliek van Paus Johannes Paulus II ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Encycliek Rerum Novarum.

  16,5 x 23,5 cm. 76 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K18
  € 7,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Spe salvi

  Spe salvi

  ‘Spe salvi’ (In deze hoop zijn wij gered) is de tweede encycliek van Paus Benedictus XVI.
  Hoop is geen oproep tot berusting. Hoop zet de mens juist op weg. “Hier komt een voor christenen karakteristiek element aan het licht: het feit dat zij een toekomst hebben. Dat betekent niet dat zij al tot in details weten wat hen te wachten staat, maar wel dat hun leven als zodanig niet eindigt in het niets”. De hoop van de christen op redding en eeuwig leven is een geschenk van God zelf. Wie zonder God leeft, heeft geen hoop en kent slechts leegte. Het moderne idee van vooruitgang, gebaseerd op rede en vrijheid, heeft volgens de Paus in de huidige wereld geleid tot een diepe geloofscrisis en een veel te dominante positie van de wetenschap. Als de mens God afwijst, zal hij door het kwaad worden overmand. Kijk maar naar de manier waarop de moderne politiek zich door wetenschap laat verleiden tot beslissingen op ethisch en moreel gebied die recht tegen de leer van de Kerk ingaan. De Paus haalt woorden aan van de kerkvader Augustinus, zijn inspiratiebron, om zijn lezers van het kwade pad van het moderne materialisme af te halen. Dat kan door gebed en door actief het geloof te belijden. Het geloof moet niet gezien worden als een privé-zaak maar als iets dat anderen aangaat en politiek in de praktijk gebracht moet worden.

  17 x 24,5 cm. 38 pag.

  • Nr. 2147  In winkelmandje

   
 •  

  Fides et Ratio

  Fides et Ratio

  Encycliek van Paus Johannes Paulus II
  Over de verhouding van geloof en rede.

  16,5 x 23,5 cm. 92 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K37
  € 11,31
  In winkelmandje

   
 •  

  Compendium van de catechismus van de Katholieke Kerk

  Compendium van de catechismus van de Katholieke Kerk

  ‘Dit compendium biedt een getrouwe samenvatting van de geactualiseerde Nederlandstalige uitgave van de Cathechismus van de Katholieke Kerk. Het bevat in een bondige vraag-en-antwoord-vorm alle wezenlijke elementen  en is een soort vademecum dat zowel gelovigen als niet-gelovigen in staat stelt in kort bestek een goed overzicht te krijgen van het katholieke geloof.’

   

  Benedictus PPXVI

   

  Met als bijlage een bundeling algemene gebeden en formules van de katholieke leer.

   

  13,5 x 22 cm.  224 pag.

   

  • Nr. 2139

     € 13,30
  In winkelmandje

   
 •  

  Brief van Paus Johannes Paulus II aan de vrouwen

  Brief van Paus Johannes Paulus II aan de vrouwen

   

  10 x 21 cm. 24 pag.

  • Nr. C 826
  € 2,30
  In winkelmandje

   
 •  

  Sollicitudo rei Sociales

  Sollicitudo rei Sociales

  Deze sociale encycliek werd door Paus Johannes Paulus II op 30 december 1987 geschreven ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Populorum progressio.

  16,5 x 23,5 cm. 80 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K11
  € 6,17
  In winkelmandje

   
 •  

  Redemptionis Sacramentum

  Redemptionis Sacramentum

  Door: De congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
  Officiële instructie voor alle gelovigen ter bevordering van een wereldwijde, waardige en correcte viering van de Heilige Eucharistie.

  16,5 x 23,5 cm. 78 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K 48
  € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Redemptoris Custos

  Redemptoris Custos

  Paus Johannes Paulus II biedt enige gedachten ter overweging over de heilige Jozef de uitverkorene, aan wie God de zorg voor Maria en Jezus heeft toevertrouwd.

  16,5 x 23,5 cm. 32 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K14
  € 4,58
  In winkelmandje

   
 •  

  Ecclesia de Eucharistia

  Ecclesia de Eucharistia

  Over de Eucharistie in relatie tot de kerk

   

  Encycliek van zijne heiligheid Paus Johannes Paulus II
  In plaats van de gebruikelijke Witte Donderdag brief aan alle priesters ter wereld, wilde de H. Vader in 2003 met deze encycliek de Eucharistische "verwondering"opnieuw opwekken. De Paus richtte zich daarom niet alleen tot alle priesters maar tot alle gelovigen.
  De Paus constateerde dat naast de vele goede liturgische vernieuwingen er helaas ook schaduwzijden zijn, en men soms een wel heel minimalistische opvatting omtrent dit mysterie ontmoet. De Eucharistie is het kostbaarste en de kern van ons geloof.


  16,5 x 23,5 cm. 62 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K 46
  € 11,30
  In winkelmandje