Stg. Verzendboekhandel Colomba


Het woord van de Bisschoppen

8 producten

 •  

  Terugblik & Verwachting

  Terugblik & Verwachting

   

  Door: Kardinaal L.J. Suenens

   

  Met spitse pen en veel humor schrijft Kardinaal Seunens over wat er tijdens het Concilie echt op het spel stond, en over de post-conciliaire ontwikkelingen. In een open brief zegt Kardinaal Danneels over zijn voorganger: ‘Tijdens de synode heeft de paus me uitdrukkelijk gezegd dat Kardinaal Seunens een beslissende rol gespeeld heeft tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De universele kerk heeft hem veel te danken.’

  In het boek is inderdaad een geestbewogen man aan het woord, een echte ‘homme d’eglise’. Kardinaal Seunens blikt terug op een leven waarin hij steeds zijn best heeft gedaan om de wegen van de Geest te volgen.

  Het boek, dat boeit van het begin tot het einde, bevat tal van anekdoten over de verschillende kerk- en wereldfiguren die de Kardinaal van dichtbij heeft gekend. Wat treft is het accent van hoop dat overal doorklinkt. Bovenal is het een boek dat getuigt van geloof en liefde voor de Kerk.

   

  16 x 24 cm. 320 pag.

   Nr. 500

   

   

  In prijs verlaagd!  € 21,03 € 12,58
  In winkelmandje

   
 •  

  Colomba Cadeaubon

  Colomba Cadeaubon

  Cadeau-tip!

  Geef een Colomba Cadeaubon ter waarde van 20 euro

  • Nr. 3800
  € 20,57
  In winkelmandje

   
 •  

  Oefeningen in geloof, hoop en liefde

  Oefeningen in geloof, hoop en liefde

  Door: Joseph Ratzinger, Benedictus XVI

  Dit boek is gegroeid uit geestelijke oefeningen die Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, gaf aan een aantal Italiaanse priesters. Het zijn overwegingen die willen helpen om geloof, hoop en liefde tot onze persoonlijke en gemeenschappelijke levensstijl te maken.

  Hoe leren wij leven vanuit geloof, hoop en liefde? Op een manier die wij ook in het dagelijkse leven hanteren: door ons te laten leiden door de ervaring en deskundigheid van anderen. Zo gaat het ook wanneer christenen geloven in de God van de openbaring. Het bestaan van God kan niet met de wetten van de natuurwetenschap bewezen worden. Christenen laten zich leiden door hun vertrouwen op Jezus Christus. Jezus immers kent God uit de eerste hand, en het licht dat Hij uitstraalt is dat van God zelf: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’ (Joh 14,9). Wie in Christus God gezien heeft, gaat horen bij de ‘heiligen’, bij de mensen die zich laten leiden door de ervaring van Christus, en met geloof, hoop en liefde in deze wereld willen leven.

  14 x 21 cm. 144 pag. Gebonden.


  • Nr. 2329
  € 18,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Licht van de wereld

  Licht van de wereld

  De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd

  Een gesprek met Peter Seewald

  Hoe kijkt paus Benedictus XVI aan tegen de recente misbruikschandalen, tegen
  de verhouding met jodendom en islam, condoomgebruik en aids? Hoe staat hij tegenover kerkvernieuwing, celibaat, wijding van vrouwen? Welke visie heeft hij op actuele, ethische en ecologische problemen van onze wereld? En wat is de betekenis van het geloof anno nu?
   

  In dit openhartige interview spreekt de paus zich uit over alle stormen die de afgelopen jaren over de katholieke kerk zijn gewaaid. Peter Seewald (voormalig redacteur Der Spiegel) kreeg in juli 2010 zes maal een uur de tijd om met hem de meest uiteenlopende onderwerpen te bespreken. Nooit eerder is een paus zo vrij in gesprek gegaan zonder een vraag te weigeren. 

   

   

  De 83-jarige Benedictus XVI, die nu vijf jaar aan het hoofd staat van 1,2 miljard katholieken, maakt in dit boek de balans op van een periode van kerkvernieuwing, reizen en dialoog, maar ook van hevige crises. ‘Gekend en begrepen worden’ lijkt de drijfveer achter zijn besluit om met Seewald in gesprek te gaan. Hij licht misverstanden toe, roept op tot waarachtigheid, geeft fouten toe. De paus, die een belangrijk adviseur was van zijn voorganger Johannes Paulus II, staat bekend als een groot wetenschapper en schrijver, voor wie ratio en geloof hand in hand gaan. In dit gesprek toont hij zich ook een nederig mens en een inspirerende herder die gevoel heeft voor het verlangen van mensen naar waarheid en hoop, groter dan dit aardse leven. Daarin stelt hij de verrezen Christus voor als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft, het Licht van de wereld.

  Peter Seewald sprak de paus - toen kardinaal Joseph Ratzinger - tweemaal eerder. Hij verklaart hun vertrouwensrelatie uit de waardering die de paus heeft voor zijn onbevooroordeelde, kritische manier van vragen stellen. Seewald, die ooit het katholicisme de rug toekeerde, maar er onder invloed van zijn gesprekken met de Duitse paus weer aansluiting bij vond, noemt hem ‘een geniale denker en een authentieke geestelijk leider.’

   

   

  14 x 21 cm. 256 pag.

  • Nr. 2432
  In prijs verlaagd!  € 19,95 € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Priester zijn en heilig

  Priester zijn en heilig

  Een hernieuwde kennismaking met het decreet van Vaticanum II over het ambt en het leven van de priesters

   

  Door: Mgr. André-Jozef Léonard

  Mgr. Léonard onderricht in dit boek over de spiritualiteit van de diocesane priester. Daarbij laat hij zich letterlijk inspireren door het derde hoofdstuk van het conciliedecreet Presbyterorum Ordinis over het ambt en het leven van de priesters. Dat hoofdstuk is getiteld: het leven van de priesters. Hij streeft daarbij geenszins volledigheid na maar wil aandacht vragen - soms heel praktisch - voor een aantal aspecten waarvan hij uit ervaring weet hoe belangrijk ze zijn voor seminaristen, maar evenzeer voor priesters na hun wijding.

  Hoewel dit werk zich allereerst tot priesters en toekomstige priesters richt, kan het ongetwijfeld ook leken en religieuzen inspireren.

  14,5 x 21 cm. 108 pag.

  • Nr. 2539

   

  € 17,43
  In winkelmandje

   
 •  

  Handelen als christen

  Handelen als christen

  In leven en wereld

  Door: Mgr. André-Jozef Léonard

  Dit boek heeft het over het handelen van de christen in zijn eigen leven en in de samenleving en wil de voornaamste grondslagen en de belangrijkste inspiratiebronnen ervan pedagogisch en beknopt voorstellen.

  De filosofische en theologische onderbouw van de christelijk moraal komt eerst aan bod. Daarna volgen elf thema’s m.b.t. het christelijk handelen als individu of in maatschappelijk verband. ‘Milieuproblemen’ in ruime zin worden besproken (de schepping, spiritualiteit, politiek, economie, vrede, kunst en opvoeding). Daarna gaat de aandacht naar de problemen die het gezin betreffen (seksualiteit, vruchtbaarheid, de familie zelf). Ten slotte volgt het gebed, een thema met zowel persoonlijke als communautaire aspecten.

  Het boek wil aantonen dat een ethisch denken met aandacht voor de natuurwet, uiteindelijk gaat over alle dimensies van het menselijk leven. Of die ethiek aconfessioneel is of katholiek speelt daarbij nauwelijks een rol. Want het moreel leven haalt zijn dynamiek uit de onvermoeibare zoektocht naar het menselijk geluk en wordt dus van binnenuit gedragen door hoop.

   

  14,5 x 21 cm. 120 pag. 

   

  • Nr. 2485
  € 15,42
  In winkelmandje

   
 •  

  Kom volg mij

  Kom volg mij

  Door: Dr. P. Penning de Vries sj.
  Hoe het Evangelie ons uitnodigt Jezus te volgen.

  13,5 x 20 cm. 44 pag.

  • Nr. C 432
  In prijs verlaagd!  € 7,20 € 4,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Naar de kern van het christelijk geloof

  Naar de kern van het christelijk geloof

  Eerste verkondiging in 40 stappen


  Door: Mgr. André-Jozef Léonard
  De Kerk verkondigt het ‘kerygma' vanaf de eerste Pinksterdag. Het Griekse woord drukt het goed uit: het gaat om een geroepen mededeling, een aankondiging waarmee heel snel de kern van de zaak ter sprake komt. Met dit boek wil Mgr. Léonard vandaag die eerste verkondiging over Christus laten weerklinken.

  De manier waarop hij het kerygma presenteert is speciaal: hij richt zich rechtstreeks tot de lezer en spreekt hem/haar aan in de tweede persoon, als een 'jij'. Achtereenvolgens worden behandeld: de Godsvraag; het probleem van het kwaad; Christus; de Drie-eenheid; de Kerk (vrij gedetailleerd, want voor velen een steen des aanstoots); Maria; de sacramenten; de uiteindelijke bestemming van de mens; leven volgens de moraal; en tot slot het gebed. Maar altijd gebeurt dit ‘kerygmatisch', verkondigend. Ieder thema krijgt drie pagina's toebedeeld en bestaat telkens uit twee kortere delen, elk iets meer dan een pagina lang.

  Er is geen levendige kennis van het geloof nodig om de tekst te begrijpen, althans geen grondige kennis. Dit kleine boekje zal zeker vast terecht komen bij mensen die wel bekend zijn met het christendom maar niet met het levend geloof. Met Gods genade zal het hen misschien helpen om opnieuw de schoonheid en samenhang van het christelijke geloof te ontdekken en een eindweegs in de richting van Christus te gaan.

   

  14,5 x 21cm. 136 pag.

  • Nr. 2500

   

  € 16,45
  In winkelmandje