Stg. Verzendboekhandel Colomba


Sacramenten

17 producten

 •  

  Liturgische pastoraal rond de eerste H. Communie

  Liturgische pastoraal rond de eerste H. Communie

  Door: H. Notermans, pr.
  In dit boek wordt gezocht naar mogelijke aanknopingspunten voor de pastoraal ronde de eerste Communie op het gebied van de liturgie. Meer speciaal naar de mogelijkheden van liturgische vieringen rond de eerste Communie.

  13,5 x 20 cm. 132 pag.

  • Nr. C 433
  In prijs verlaagd!
  € 10,64 € 5,29
  In winkelmandje

   
 •  

  Communiekaarten

  Communiekaarten

        3 kaarten als hulpmiddel voor de 1e  Heilige Communie
  Kleurrijk geplastificeerd uitgevoerd met een herinneringsoorkonde voor kinderen.

  Set van 3 kaarten.
  Leverbaar in de Nederlandse en Vlaamse versie.
  Euro 2,70 per set van 3 kaarten.


  *met kortingsstaffel voor een groter aantal

   

   

  • Nr. C 653
  € 2,78
  In winkelmandje

   
 •  

  De tien geboden

  De tien geboden

  De sacramenten

  17,5 x 25 cm. 32 pag. (C 458) van € 9,10 voor € 7,70

  De tien geboden

  17,5 x 25 cm. 32 pag. (C 459) van € 9,10 voor € 7,70

   

  Serie 2 delen: van € 18,20 voor € 10,00

   

  Nr. C 459

   

  In prijs verlaagd!  € 9,10 € 7,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods verbindende liefde

  Gods verbindende liefde

  Door: J. Boers, pr.

  We kunnen God niet zien, niet voelen, en juist in deze tijd is ons dat een groot probleem, waar zoveel te zien en te voelen geboden wordt.

  Mede daarom, en door de vele gesprekken met zoekende jonge mensen wordt in dit boekje geprobeerd te ontdekken dat de lieve heer toch dichterbij is dan we denken. 

  Ziehier zijn poging om mensen van nu te laten ontdekken hoe dichtbij en voelbaar aanwezig de Heer is in en door het sacrament van het huwelijk.

  11 x 18 cm. 40 pag.

  • Nr. C 1768
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  De Sacramenten

  De Sacramenten

  Teksten van Inos Biffi. Illustraties van Franco Vignazia
  In dit boekje worden aan kinderen in korte heldere zinnen de Sacramenten uitgelegd. Het is gemaakt om gebruikt te worden door het kind, tezamen met de volwassene, die het geloof doorgeeft dat hij zelf ontvangen heeft. Door de prachtige in vier-kleurendruk uitgevoerde illustraties zal deze katechese zowel de geest als het hart van ieder kind aanspreken.

  17,5 x 25 cm. 32 pag. Gebonden.

  • Nr. C 458

  Een bijzonder fraai geschenk.

  In prijs verlaagd!  € 9,10 € 7,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods zelfgevende liefde

  Gods zelfgevende liefde

  Door: J. Boers, pr.

   

   De bron en het centrum van de katholieke geloofsbeleving is de Eucharistie. Is, of wellicht: zou moeten zijn. De rijkdom van dit sacrament is voor de meesten als een schat, die begraven lag in de akker. Een schat die nog opgegraven moet worden.

  Om schatgravers te helpen heeft Joop Boers dit boekje geschreven. Zijn eerste werkje over het sacrament van de verzoening ("Gods vergevende liefde") was een groot succes. Velen, vooral jongeren, kregen beter zicht op Gods Liefde in de biecht. Moge 'Gods zelfgevende liefde"hetzelfde teweegbrengen in de H. Mis.

  11 x 18 cm. 48 pag.

  • Nr. C 410
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Serie Gods......... liefde

  Serie Gods......... liefde

  3 boekjes tesamen.

   

  * Gods vergevende liefde (C 409)


  * Gods zelfgevende liefde (C 410)


  * Gods verbindende liefde (C 1768)

   

  • Nr. C 1156  € 6,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Hoe biechten wij goed?

  Hoe biechten wij goed?

  Door: Dr F. Luna, pr.

   

  Een goede beknopte voorbereiding op het Sacrament van Verzoening. (de biecht)

   

  Nodigt de gelovige ook uit om op een meer geregelde wijze te naderen tot het sacrament van boete en verzoening, dat Gods gave laat ontdekken en dat ons barmhartig laat zijn jegens onze broeders en zusters. De biecht “helpt ons ook werkelijk ons geweten te vormen, te strijden tegen onze slechte neigingen, ons te laten helpen door Christus en voortgang te boeken in het geestelijk leven”.

  Johannes Paulus II, Toespraak bij het ad liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen, 18-6-98

   

  10 x 15,8 cm. 64 pag.

   Nr. 843

   

  € 3,86
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods vergevende liefde

  Gods vergevende liefde

  Door: J. Boers, pr.


  Talloze mensen, met name jongeren, zijn op zoek naar echtheid en waarheid. Maar juist doordat zij eerlijk willen zijn, zien zij dat die waarden in hun eigen leven ontbreken.

  Gelukkig komen velen al zoekend in contact met God als liefdevolle en vergevende Vader.

  Hij vergeeft en geneest. Hij houdt van ons zoals we zijn, met onze idealen èn gebrekkigheid.

  Als we maar de kans krijgen om onze gebrekkigheid, onze zondigheid tegenover God uit te spreken en die vergeving te ontvangen.

  Het vergeten sacrament van de verzoening is die kans; de ‘biecht’, op een nieuwe manier beleefd: bevrijdend en vernieuwend.


  11 x 18 cm. 48 pag.

   Nr. C 409

   

  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het doopsel van kinderen

  Het doopsel van kinderen

  Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst.

   

  Door: Mag.Dr. J. Hermans

  Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste deccenia is het percentage kinderdoopsels vrij constant gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.

  Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet-praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind? Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's? Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben zij nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

  Dit theologisch en liturgisch handboek over het eerste initiatiesarament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen. Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt het ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraal betrokken is, de noodzakelijk informatie om bij te dragen tot een beter begrip van het sacrament waardoor een kind christen wordt.

  15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. C 700
  In prijs verlaagd!  € 18,60 € 14,50
  In winkelmandje