Stg. Verzendboekhandel Colomba


Sacramenten

17 producten

 •  

  Het doopsel van kinderen

  Het doopsel van kinderen

  Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst.

   

  Door: Mag.Dr. J. Hermans

  Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste deccenia is het percentage kinderdoopsels vrij constant gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.

  Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet-praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind? Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's? Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben zij nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

  Dit theologisch en liturgisch handboek over het eerste initiatiesarament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen. Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt het ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraal betrokken is, de noodzakelijk informatie om bij te dragen tot een beter begrip van het sacrament waardoor een kind christen wordt.

  15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. C 700
  In prijs verlaagd!  € 18,60 € 14,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Durf te biechten!

  Durf te biechten!

  Door: H. Schilder, pr.
  Dit boekje is een handreiking voor het Sacrament van de Biecht. "Hoe gaat biechten; Wat is zonde?; Gewetensonderzoek; De kinderbiecht; Het biechtgeheim enz. enz." Dus ook voor mensen die het bijzondere Sacrament nog niet kennen. Voor mensen die gewend zijn om te biechten, wil het boekje een bemoediging zijn om verder te gaan. Het kan tevens gebruikt worden als hulpmiddel tijdens het biechten.


  Ook zeer geschikt voor kinderen!
  In handig zakformaat.

  11,5 x 16,5 cm.  80 pag.

  • Nr. C 1913
  In prijs verlaagd!  € 4,00 € 1,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Colomba Cadeaubon

  Colomba Cadeaubon

  Cadeau-tip!

  Geef een Colomba Cadeaubon ter waarde van 20 euro

  • Nr. 3800
  € 20,57
  In winkelmandje

   
 •  

  Over de Heilige Eucharistie

  Over de Heilige Eucharistie

  Door: Jozefmaria Escrivá
  In dit boekje zijn twee homilieën samengebracht van de heilige Jozefmaria Escrivá over de heilige Eucharistie. In de eerste wordt dit mysterie beschouwd als offer en communie( de heilige Mis); in de tweede als sacrament ter aanbidding (de werkelijke tegenwoordigheid buiten de H. Mis).

  16,5 x 11 cm. 64 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2185
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het is de Heer

  Het is de Heer

  Door: Athanasius Schneider

  "Het boek toont duidelijk in een historisch-thelogische overweging hoe de praktijk van het ontvangen van de H. Communie op de tong en het knielen in de Kerk gedurende lange tijd is aanvaard en gepraktiseerd. Nu denk ik dat het de hoogste tijd is om dergelijke goede gewoontes opnieuw te bezien en opnieuw te beoordelen en, indien nodig, de huidige praktijk te verlaten” (Uit het voorwoord van Mgr. A. Malcolm Ranijth, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.)

  11 x 16,5 cm. 64 pag.

  • Nr. 2245
  € 3,86
  In winkelmandje

   
 •  

  Gedoopt in de naam van Jezus

  Gedoopt in de naam van Jezus

  Door: H. Perne, pr.
  Betekenis van de Doop voor ouders, peetouders én voor de parochie.

  1. Uitleg over de Doop - Sacrament van het leven
  2. Uitgebreide uitleg over de doopviering

  21 x 20 cm. 24 pag.

  • Nr. W 4
  In prijs verlaagd!  € 3,35 € 1,10
  In winkelmandje

   
 •  

  De zeven sacramenten

  De zeven sacramenten

  Beknopte Sacramentenleer

   

  Auteur: Enrique Moliné

  Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk inzake de zeven sacramenten.

  Speciale aandacht behoeft de eucharistie, aangezien die het sacrament is van het Lichaam en Bloed van de Heer, en van zijn lijden en dood, waarborg van het eeuwige leven. De eucharistie is de bron en het middelpunt van de andere sacramenten.

  Er is gekozen om een klassieke opbouw te volgen, een opbouw die door de Catechismus van de Katholieke Kerk nog steeds wordt gebruikt. Het eerste hoofdstuk behandelt dus de Algemene Sacramentenleer. Elk volgende hoofdstuk gaat over één sacrament. Het boek eindigt met een kort aanhangsel over de sacramentaliën en de uitvaartliturgie. De lezer kan vrijelijk de volgorde kiezen waarin hij wil lezen, aangezien de hoofdstukindeling verschillende volgordes mogelijk maakt.

  Verwijzingen naar de heilige Schrift en het Leergezag van de Kerk komen veelvuldig voor. De beknoptheid waaraan ik was gehouden bij het schrijven van deze bladzijden, noopte mij echter verwijzingen naar klassieke theologen en moderne auteurs tot een minimum te beperken. (uit de inleiding)

   

  15 x 21 cm. 224 pag.

  • Nr. 2470

   

  € 14,75
  In winkelmandje