Stg. Verzendboekhandel Colomba


Kerkgeschiedenis, kerkelijk recht en kerkstuctuur

6 producten

 •  

  Zondagsviering bij afwezigheid van een priester

  Zondagsviering bij afwezigheid van een priester

  Door: Mag. Dr. J. Hermans, pr.

  13 x 20 cm. 102 pag.

  • Nr. C 318
  € 7,71
  In winkelmandje

   
 •  

  Colomba Cadeaubon

  Colomba Cadeaubon

  Cadeau-tip!

  Geef een Colomba Cadeaubon ter waarde van 20 euro

  • Nr. 3800
  € 20,57
  In winkelmandje

   
 •  

  Korte geschiedenis van de Katholieke Kerk

  Korte geschiedenis van de Katholieke Kerk

  Door: José Orlandis

  'Dit boek bestaat uit vijfendertig hoofdstukken die allemaal worden ingeleid door een korte opsomming van de belangrijkste onderwerpen die in dat hoofdstuk aan de orde komen. Deze Korte geschiedenis van de katholieke Kerk is primair een boek dat over de religieuze historie handelt, maar ik heb steeds geprobeerd om de politieke, culturele en sociale aspecten van de tijden waarin de christenen leefden in het oog te houden. De chronologische tabel aan het einde van het boek kan de lezers helpen om de christelijke gebeurtenissen in hun historische context te plaatsen.        Ieder boek wordt met een bepaald doel geschreven. Ik heb geprobeerd eenvoud na te streven, maar dat betekent niet dat het niet ambitieus is. Ik hoop dat iedereen na het lezen van dit boek een helder beeld zal hebben van de eerste twintig eeuwen van het christendom.'                                                       Uit het Voorwoord van de schrijver

  12 x 21 cm. 200 pag.

   

  • Nr. 2374

   

  € 14,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de...

  Geschiedenis van de Katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste eeuw

  Door: José Orlandis

  'De tweede helft van de twintigste eeuw was een periode in de geschiedenis van de katholieke kerk die bijzonder rijk was aan gebeurtenissen. Vijf pausen volgden elkaar op op de Stoel van Petrus en ook vond in deze periode het Tweede Vaticaans Concilie plaats (...) Het opmerkelijkste is misschien dat het leven van de Kerk in de voorbije halve eeuw bovendien werd gekenmerkt door heel radicale veranderingen van de spirituele, sociale, politieke en economische werkelijkheid in de wereld. Een onverwachte schok deed zich voelen in de schoot van de Kerk zelf; onenigheid en protest veroorzaakten bij veel gelovigen verwarring en radeloosheid. Anderzijds leverden de veranderingen, veroorzaakt door elkaar snel opvolgende gebeurtenissen, ongetwijfeld ook positieve vruchten op.'

  (Uit de Inleiding van de schrijver)

  Deze uitgave verschijnt met een voorwoord van Mgr. Dr. Jozef M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, en is voorzien van een aantal voetnoten alsmede aanvullingen op een paar schemata binnen de tekst, waardoor ook enkele meer recente kerkelijke ontwikkelingen konden worden meegenomen. De hoofdtekst is echter die van de auteur. Hierdoor blijft het karakter van exclusief tijdsdocument volledig bewaard.

   

   

  15 x 21 cm. 320 pag.

   

  • Nr. 2480

     € 16,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Kerkelijk recht

  Kerkelijk recht

  Door: Jan Hendriks

  Handboek voor de pastorale praktijk

  Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk. In het eerste deel van dit boek komen vragen aan bod als: hoe is de bestuursverantwoordelijkheid in parochies geregeld? Welke taken heeft een kerk- of parochiebestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij opheffing of fusies van parochies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organistatie van het bisdom wordt eveneens in grote lijnen behandeld evenals de kerkelijke beroepsprocedures en de procedure bij seksueel misbruik. In het tweede deel van dit handboek worden de voornaamste bepalingen met betrekking tot de kerkelijke vieringen behandeld: doopsel, vormsel, de eucharistieviering, biecht, ziekenzalving, huwelijk, uitvaarten, woord- en communievieringen, zegeningen en andere vieringen komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kerkelijke aspecten van de voorbereiding van een huwelijk en de redenen waarom een kerkelijk huwlijk nietig kan zijn. Een trefwoordenregister helpt om snel het juiste antwoord op juridische kerkelijke vragen te vinden.

  Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks (*1954) is hulpbisschop van het bisdom Haarlem - Amsterdam.

   

  15 x 24 cm. 232 pag.

  • Nr. 1183  € 23,80
  In winkelmandje

   
 •  

  Vaticanum II en verder...

  Vaticanum II en verder...

  Door: Dr. J.W.M. Hendriks, pr.
  De teksten van het tweede Vaticaans concilie hebben veel losgemaakt. Op de meeste thema's die in het concilie zijn besproken, is men in de periode na hetconcilie dóórgegaan. Dit boek gaat over de belangrijkste onderwerpen die Vaticanum II heeft besproken en over de manier waarop die in de tijd erna zijn uitgewerkt.

  15 x 24 cm. 216 pag.

  • Nr. C 701
  € 18,61
  In winkelmandje