Stg. Verzendboekhandel Colomba


Heiligen en Zaligen

32 producten

 •  

  De liefde tot de kerk

  De liefde tot de kerk

  Door: Jozefmaria Escrivá

  De liefde tot de Kerk Vier homilieën over de zending van de kerk, het priesterschap, de liefde voor de wereld en de trouw aan de Bruid van Christus. Verzameling van 4 homilieën over de bovennatuurlijke zending van de Kerk, het priesterschap en de trouw van de christen aan de Bruid van Christus. het gehele werk weerspiegelt het onwankelbare geloof van de auteur in het mysterie van de Kerk en zijn grote liefde voor haar.

   

  13 x 21 cm. 128 pag.

   

  • Nr. 678

   

   

  € 7,46
  In winkelmandje

   
 •  

  Een woord ter bemoediging

  Een woord ter bemoediging

  Krachtige uitspraken van de zalige moeder, ondersteunt door mooi fotowerk.

  10,5 x 21 cm.  32 pag.

  • Nr. 1937
  € 5,14
  In winkelmandje

   
 •  

  De Martelaren van Gorcum

  De Martelaren van Gorcum

   

  Door: B. Hartmann

   

   

  In het jaar 1572 werden in Gorcum (Gorichem) 19 rooms-katholieke geestelijken gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de Eucharistie te verloochenen.
  Willem van Est schreef als jonge man in het jaar van de dood van zijn oom een brief, waarin hij in de kern het verhaal van de Martelaren van Gorcum vertelde. Dit is een van de oudst bewaarde bronnen over de dood van de Martelaren van Gorcum en tevens de basis voor dit boek. De historische omstandigheden zijn meer toegelicht en er wordt meer ingegaan op het katholieke geloof waarvoor de Martelaren van Gorcum zijn gedood. Geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal dat nog nooit of niet eerder in kleur is uitgegeven om het verhaal van de Marterlaren van Gorcum ook letterlijk in beeld te brengen.

  17 x 24 cm. 80 pag. Full colour geïllustreerd.

  Nr. C 2254  In winkelmandje

   
 •  

  De dialoog

  De dialoog

  Door: H. Catharina van Siena

   

  Het heeft even geduurd voordat er een nieuwe vertaling van De Dialoog van de heilige Catharina van Siena (1347-1380) het licht zag. De laatste vertaling stamt uit 1935 en is voor de lezer van vandaag nauwelijks meer toegankelijk. En dat is jammer. Want de schriftelijke weergave van de tweegesprekken tussen God en zijn dienares Catharina van Siena vormen een uniek spiritueel document dat ook, of juist, in deze tijd kan verwonderen en inspireren.

  De tijd waarin deze kerklerares leefde werd gekenmerkt door verval en verdeeldheid in de Kerk en de verschrikkelijke gevolgen van de pest die een derde deel van de bevolking wegvaagde. Catharina is een van de lichtpunten van de 14e eeuw. Door haar geestelijke helderheid, haar diep beleefde religiositeit en haar radicale beleving van het evangelie was zij sterk betrokken bij het lijden van haar medemens en bij het lijden van de Kerk. Dat zelfs de paus door haar werd bewogen zijn rol als 'Christus op aarde' op te nemen en vanuit Avignon terug te keren naar Rome is historisch en een kerklerares waardig. De Dialoog is ontstaan vanuit een diepe mystieke ervaring van God die steeds opnieuw mensen in vuur en vlam weet te zetten: 'U bent een diepe Zee, o eeuwige Drie-eenheid, waarin ik, hoe dieper ik duik, steeds meer vind, en hoe meer ik vind, hoe meer ik ga zoeken'.

  Catharina is, samen met Brigitta van Zweden en Edith Stein, een van de drie vrouwelijke patroonheiligen van Europa.

   

  14,5 x 21 cm. 270 pag.

   

  • Nr. 2524

   

  € 18,00

   

  € 18,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Missie voltooid

  Missie voltooid

  Biografie van Álvaro del Portillo

  Door: Hugo de Azevedo, pr.

  Álvaro del Portillo (1914-1994) is in het leven van de Kerk een persoonlijkheid van formaat, hoofdzakelijk om twee redenen: omdat hij de opvolger was van de stichter van het Opus Dei – een taak die hij op voorbeeldige wijze heeft volbracht – en omdat hij gedurende lange tijd hoogwaardige juridische en theologische arbeid heeft verricht op diverse belangrijke terreinen.

  Eerst tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, vervolgens als consultor van diverse Vaticaanse congregaties. Wie ooit naast don Álvaro del Portillo heeft gewerkt, zal zich altijd zijn glimlachend en welwillend gelaat herinneren: hij was de rust en de vriendelijkheid zelve. Zijn blik was helder, azuurblauw, transparant, diep, intelligent, attent. Een blik die we nooit zullen vergeten en die ons goed zal doen, omdat hij ons vrede geeft, en niettemin, tegelijkertijd, een stevige blik, van iemand die zeker is van zijn tred, zodat men zich naast hem verplicht voelde de pas op te voeren om hem te kunnen bijhouden.

  De bevoegde commissies van de Congregatie voor de processen van heiligverklaring hebben in het jaar 2012 unaniem positief de vraag beantwoord over de heldhaftige beleving van de deugden door Mgr. Del Portillo en paus Benedictus XVI heeft deze conclusie eigen gemaakt. Op 5 juli 2013 tekende paus Franciscus het decreet waarin de wonderbaarlijke genezing van een Chileense jongen, op voorspraak van Mgr. Del Portillo, wordt erkend. Vervolgens werd 27 september 2014 als datum voor de zaligverklaring gekozen.

  15 x 21 cm. 308 pag.

   

  Nr. 2526

   

  € 19,28
  In winkelmandje

   
 •  

  Het leven van Joannes van het Kruis

  Het leven van Joannes van het Kruis

  Door: J.P. Thibaut
  Het leven van deze heilige aan de hand van gravures uit de 18e eeuw.

  20 x 23 cm. 80 pag. Geïllustreerd.

  • Nr. 511

   

  In prijs verlaagd!  € 11,57 € 6,77
  In winkelmandje

   
 •  

  De Martelaren van Gorcum

  De Martelaren van Gorcum

  Door: C.J. van Bleijswijk
  Hoe 19 mannen tot de dood trouw bleven aan de leer van de heilige Moederkerk en daardoor ook een voorbeeld zijn voor ons die het katholieke geloof moeten bewaren en uitdragen in de ontkerstende wereld van vandaag.

  13,5 x 20 cm. 112 pag.

  • Nr. C 644
  € 5,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Een jaar van Gods Barmhartigheid

  Een jaar van Gods Barmhartigheid

  365 Teksten uit de Traditie van de Kerk

   

  Samengesteld door: H. Opstel en J. Smith, pr.

  Een boek met een heel jaar lang elke dag een tekst over Gods barmhartigheid.

  Speciaal voor deze tijd, waarin de wereld de barmhartige liefde

  van God zo nodig heeft.

  God is barmhartige liefde, Vader, Zoon en heilige Geest.

  De Kerk kent 'herauten van Gods barmhartigheid'.

   

  In deze bloemlezing komen er dertien aan het woord:

  Augustinus van Hippo

  Bernardus van Clairvaux

  Catharina van Siena

  Teresia van Avila

  Franciscus van Sales

  Pierre-Julien Eymard

  Thérèse van Lisieux

  Faustina Kowalska

  Josemaria Escrivá de Balaguer

  Marthe Robin

  Moeder Teresa

  Paus Johannes Paulus II

  Adrienne von Speyr

   

  11 x 16,5 cm. 208 pag.

  • Nr. 2542

   

   

   

  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Franciscus van Assisi

  Franciscus van Assisi

  Door: Henk van Os e.a.

   

  Fransiscus van Assisi werkte als geen ander op de verbeelding. Geen heilige heeft ooit zo'n rage in de beeldende kunst losgemaakt,' aldus kunsthistoricus Henk van Os. Hij is gefascineerd door Franciscus, zijn weergave in de beeldende kunst, levenswijze en gedachtegoed.

   

  In dit boek zijn nieuwe gezichten over Franciscus samengebracht. De artikelen zijn toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Specialisten uit allerlei vakgebieden nemen de lezer mee naar het Italië van Franciscus en de bronnen over zijn leven, en vertellen hoe men in later tijden omging met zijn gedachtegoed.

   

  De lezer gaat in Fransiscus van Assisi mee op een tijdreis door de kunstgeschiedenis: van de vroegste kunstwerken waarop Franciscus is afgebeeld tot aan zijn verbeelding in de moderne kunst, van Giotto tot Fra Angelico, van Carracci tot Rubens, Rembrandt en Escher. Het grote inleidende artikel geeft voor het eerst een overzicht van de kunsthistorische ontwikkeling van Franciscus van dertiende eeuw tot nu.

   

  21 x 26 cm. 208 pag. Gebonden, geïllustreerd

   

  · Nr. 2548

   

  € 24,95

   

   

  € 25,66
  In winkelmandje

   
 •  

  Inleiding tot het devote leven

  Inleiding tot het devote leven

  Door: Franciscus van Sales

  In de Inleiding tot het devote leven gaat Franciscus van Sales ervan uit dat een godvruchtig leven voor iedereen is weggelegd en niet is voorbehouden aan mensen met een speciale roeping of levensstaat. Hij zegt hierover: 'Ik ben juist van plan om die mensen te helpen die door hun levensstaat verplicht zijn een naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. Juist bij zulke mensen bestaat vaak het misverstand dat het streven naar de godsvrucht voor hen iets onmogelijks zou zijn'. En: 'De godsvrucht past zich aan bij de krachten, werkzaamheden en plichten van ieder van ons afzonderlijk'.

  De lezer wordt in de ‘Inleiding tot het devote leven’ bij de hand genomen om te proberen om, geholpen door praktische aanwijzingen, stapsgewijs een beter mens te worden en te groeien in liefde tot God. Dit leven in en met God is devoot leven.

  11 x 16,5 cm. 400 pag.

  • Nr. 2441

  € 15,15
  In winkelmandje