Stg. Verzendboekhandel Colomba


Geestelijke werken van deze tijd

32 producten

 •  

  De wegen van het hart

  De wegen van het hart

  Door: Herwig Arts sj

  Vriendschap. Een woord dat door ieder mens anders wordt ingekleurd: voor sommigen roept het slechts sentimentele herinneringen op aan kampvuren en duur gezworen eden, voor anderen zijn vrienden de ophaalbrug waarlangs men de besloten burcht van verborgen gevoelens kan verlaten, of het open venster waardoor frisse lucht stroomt.

  Haarscherp tekent Herwig Arts in dit verrijkend essay het wezen van de vriendschap, misvattingen die leven rond dit oergegeven van dit mens-zijn, de diepe behoefte om vrienden rond zich te scharen, de pijnlijke ervaring van een spaak gelopen vriendschapsrelatie, de religieuze dimensie... De wegen van het hart is een uitnodiging om de eigen vriendschapsbanden te begrijpen én te cultiveren.


  13 x 20,5 cm. 148 pag. Gebonden.

  • Nr. 805
  € 7,71
  In winkelmandje

   
 •  

  Stem geven aan de geest

  Stem geven aan de geest

  Door: J. Lévêque, J. Mc Caffrey, B. Moriconi

  Getuigen van gebed hebben een grote invloed op ons, meer dan uiteenzettingen over het bidden. In dit boek horen we een aantal bijbelse mensen bidden: de onbekende dichters van de psalmen, de moeder van Jezus, de apostel Paulus; in een vierde bijdrage, het onze vader, horen we iets van Jezus’ eigen gebed weerklinken. Één gouden draad loopt doorheen deze bladzijden: het bidden van de Geest in ons; ons bidden is een instemmen met Hem.

   

  12,5 x 20,5 cm. 144 pag.

  • Nr. 1830
  € 15,37
  In winkelmandje

   
 •  

  Bidden van onderuit

  Bidden van onderuit

  Door: Lieven Vanderbrugghen

  Menig officieel aanbod van de institutionele kerken weet niet altijd de honger te stillen van de spiritueel-zoekende tijdgenoot. Daarom dus die groeiende kring van mensen die zoeken naar nieuwe inspiratie en kracht. Gesproken wordt over meditatie als synoniem voor gebed en aanbidding.

   

  13,5 x 21 cm. 110 pag. 

  • Nr. 1822
  € 19,74
  In winkelmandje

   
 •  

  De innerlijke vrijheid

  De innerlijke vrijheid

  Door: Jacques Philippe
  Dit boekje gaat over een grondthema van het christelijk leven, de innerlijke vrijheid. Elke christen heeft in zichzelf een ruimte van vrijheid, die niemand hem kan afnemen, omdat God zelf er de bron en de waarborg voor is. Als we erin slagen deze ruimte in ons te benutten, zullen er nog wel dingen blijven die ons raken, maar niets kan ons meer echt klein krijgen of onderdrukken.

  11 x 16,5 cm. 160 pag. 

  • Nr. 2154
  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  De innerlijke rust

  De innerlijke rust

  Door: Jacques Philippe
  Waarom is innerlijke rust in deze tijd zo moeilijk te bereiken? De auteur gaat in dit boekje in op de barrières voor onze omgang met de Allerhoogste: dagelijkse zorgen, faalangst en angst om te lijden. Hij leert ons hoe wij kunnen groeien in vertrouwen en benadrukt de positieve kanten van het geloof.

  11 x 16,5 cm. 96 pag. 

  • Nr. 2155
  € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Waarom geloven in God?

  Waarom geloven in God?

  Door: Herwig Arts sj
  Herwig Arts zoekt naar antwoorden op vragen als: wat betekent het in God geloven? waarin bestaat de levenshouding die men 'godsdienstig geloof' noemt? hoe ben ik ooit tot het geloof in God gekomen? waarom blijf ik ook vandaag 'nog' in God geloven? waarom slaat het Woord Gods zo slecht aan bij jongeren?

  Waarom geloven in God? is geen theologisch noch filosofisch traktaat. Het brengt een noodzakelijke bezinning die niet doodloopt in een reeks vraagtekens. Maar gaandeweg ontdekt de lezer -in deze duistere tijden van geloofscrisis-een hoopvolle toekomst.

  13 x 21 cm. 114 pag. Gebonden.

  • Nr. 1019
  € 6,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Een kwestie van verlangen

  Een kwestie van verlangen

  Door: Herwig Arts
  Wat is dat: echte spiritualiteit? Wat is eigen aan een christelijke spiritualiteit, die rekening houdt met de inzichten van de moderne psychologie en menswetenschappen?

  14,5 x 22 cm. 164 pag.

  • Nr. 1337
  € 8,74
  In winkelmandje

   
 •  

  Zelfontplooiing en spiritualiteit

  Zelfontplooiing en spiritualiteit

  Door: Herwig Arts
  Herwig Arts confronteert onder meer de 'evangelische' raden (armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid) als kern van de christelijke spiritualiteit met de negatieve invulling die ze kregen. Hij vraagt zich af hoe de moderne mens zijn persoonlijke roeping kan volgen.

  13 x 20,5 cm 96 pag.

  • Nr. 1342  In winkelmandje

   
 •  

  Alle grote avonturen gebeuren vanbinnen

  Alle grote avonturen gebeuren vanbinnen

  Door: Herwig Arts
  ‘De grootste ontdekkingsreiziger op aarde doet niet zo’n avontuurlijke reizen als hij die afdaalt in de diepte van zijn hart en neerkijkt op de onpeilbare afgrond waar het gelaat van God oplicht tussen de sterren.’
  De spirituele groei van Julien Green is een moeizame zoektocht naar zichzelf en naar God. Herwig Arts ontdekt in Green de mysticus, de boodschapper op de drempel.
  Dit boek is een meeslepend essay over mystiek, beleefd door Julien Green. Een onvervangbare reiswenk voor de mens op zoek naar diepgang.

  14,5 x 22 cm.  102 pag.

  • Nr. 2150
  € 7,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Redenen om te geloven

  Redenen om te geloven

  Door: Scott Hahn
  In de eerste brief van Petrus zegt hij “heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe dit met zachtmoedigheid en respect” (1 Pe 3, 15-16a). De weg die wij moeten volgen blijkt uit het gebruik van het woord 'altijd' door de heilige Petrus. Wij moeten, zoals padvinders, altijd 'voorbereid' zijn om uit te leggen waarom wij geloven wat wij geloven.
  Die uitspraak veronderstelt dat wij ons geloof op rationele gronden kunnen verdedigen en dat wij bereid zijn om ons, gedurende ons hele leven, te prepareren om de geloofsartikelen die wij belijden, te kunnen verdedigen. De redenen om te geloven worden door de auteur op heldere en persoonlijke wijze vanuit drie invalshoeken benaderd:

  Deel   I: Natuurlijke redenen
  Deel  II: Bijbelse redenen
  Deel III: Koninklijke redenen

  14,5 x 21 cm. 192 pag. 

  • Nr. 2220
  € 14,91
  In winkelmandje