Stg. Verzendboekhandel Colomba


Christelijke moraal, medische ethiek

9 producten

 •  

  In Liefde verenigd

  In Liefde verenigd

  Door: Simon Dankers 

  Vanuit bijbels perspectief biedt de Theologie van het lichaam van paus Johannes Paulus II een diep inzicht in het wezen van de mens. De menselijke persoon verlangt naar gemeenschap met anderen. Deze gemeenschap komt echter alleen tot stand, wanneer men zichzelf tot een gave voor de ander maakt. Zo wordt de menselijke gemeenschap van personen een beeld van de goddelijke gemeenschap binnen de Drie-eenheid.

  Het huwelijk tussen man en vrouw is een bijzondere vorm van een dergelijke gemeenschap. Tegen die achtergrond krijgen naaktheid en schaamte een nieuwe betekenis.

   

  15 x 24 cm. 120 pag.

  • Nr. C 2241                                          5e druk
  € 12,60
  In winkelmandje

   
 •  

  Business en ethiek

  Business en ethiek

  Door: Jef van Gerwen; Johan Verstreaten en Luca van Liedekerke
  Duurzaam ondernemen is o zveel meer dan een slogan. Het is een opvatting over ondernemen die haar oorsprong vindt in de bedrijfsethiek, als een reactie op omkoperij, misleidende reclame, aantasting van het leefmilieu, onrechtvaardige werkomstandigheden en investeringen in landen waar de mensenrechten worden geschonden.
  In dit volledige up-to-date boek is geopteerd voor toegankelijkheid en helderheid. De uitgebreide reeks casestudies en het praktisch bruikbare overzicht van methodes en instrumenten maken het boek uitermate geschikt voor wie een eerste stap wil zetten in de richting van meer duurzaam ondernemen.

  15,5 x 24 cm. 244 pag.

  • Nr. 1485
  € 22,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

  Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

   

  Door: Prof. Dr. W.J. Eijk e.a.
  Voordrachten gehouden tijdens de vierde cursus medische ethiek.

  15 x 24 cm. 168 pag.

  • Nr. C 1195
  € 13,55
  In winkelmandje

   
 •  

  Medewerking verantwoord!

  Medewerking verantwoord!

   

  Door: Prof. Dr W.J. Eijk, Prof. Dr. J.P.M. Lelkens e.a.
  Voordrachten gehouden tijdens de derde cursus medische ethiek.

  15 x 24 cm. 102 pag.

  • Nr. C 709
  € 12,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

  Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

  Vertaling van het onder auspiciën van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg uitgegeven handvest over de leer van de Kerk inzake de medische ethiek. Met een voorwoord van Kardinaal Fiorenzo Angelini.

  Voorzien van een analytisch-alfabetische inhoudsopgave, waarin met trefwoorden is aangegeven waar de diverse onderwerpen te vinden zijn.

   

  15 x 21 cm. 152 pag.

  Paperback: Nr. C 707 Euro 12,20 (geplastificeerd)

  Gebonden: Nr. C 708 Euro 14,45 (in harde kaft)

  € 12,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Moraal - De kunst van het leven

  Moraal - De kunst van het leven

  Door: J.L. Lorda
  Moraal is een kunst en wel de kunst om goed te leven. Dit betekent eenvoudig: leven zoals het een mens betaamt. De auteur geeft een heldere uitleg over het onderwerp en bespreekt de stem van de natuur, de orde van de liefde, de menselijke zwakheid en het perspectief van de vrijheid.

  11 x 16,5 cm. 128 pag. 

  • Nr. 2156
  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  De ethiek van Thomas van Aquino

  De ethiek van Thomas van Aquino

  Door: Prof. Dr L.J. Elders
  Dit boek beoogt een overzicht te bieden van de ethiek van Thomas van Aquino, in zover deze op inzichten van het natuurlijk verstand steunt. Terwijl sommige onderdelen van Thomas' ethiek, zoals zijn traktaat over de natuurwet in de vakliteratuur vaak besproken worden en men hiervoor een grote bewondering heeft, zijn de kwesties over de gemoedsbewegingen en deugden voor velen onbekend terrein. Deze studie wil de lezer met Thomas' geniale uiteenzettingen over de gehele zedenleer bekend maken.

  14,5 x 22 cm. 320 pag.

  • Nr. C 1310
  € 22,65
  In winkelmandje

   
 •  

  Colomba Cadeaubon

  Colomba Cadeaubon

  Cadeau-tip!

  Geef een Colomba Cadeaubon ter waarde van 20 euro

  • Nr. 3800
  € 20,00
  In winkelmandje

   
 •  

  De metafysica van Sint Thomas van Aquino

  De metafysica van Sint Thomas van Aquino

  Door: Prof. L.J. Elders


  Prof. Elders plaatst de verschillende themata in historisch perspectief. Hij behandelt ook de door Thomas' voorgangers gegeven oplossingen en geeft een overzicht van de verdere ontwikkelingen in het wijsgerig denken.

  Deel II: Filosofische godsleer

   

  14,5 x 22 cm. 326 pag. gebonden.

  • Nr. 195
  € 12,00
  In winkelmandje