Stg. Verzendboekhandel Colomba


Bijzondere uitgaven

30 producten

 •  

  Liduina Basiliek Schiedam

  Liduina Basiliek Schiedam

  Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Liduina Basiliek in Schiedam is een fraai fotoboek verschenen. Vele jaren is met man en macht vol enthousiasme gewerkt aan de wel zeer geslaagde restauratie van deze prachtige Basiliek. Vanouds toegewijd aan de Moeder Gods onder haar titel van Onze Lieve Vrouw Rozenkrans, sinds 1967 is ook Liduina van Schiedam haar patrones. Naast de vele foto’s van alle kunstschatten leiden achtergrondverhalen en beschrijvingen u door deze unieke Basiliek

  16,5 x 23,5 cm.  80 pag. Full Colour/met vele foto's

  • Nr. C 1942
  In prijs verlaagd!  € 20,00 € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Zie, ik ben met u

  Zie, ik ben met u

  Door: Herwig Arts
  Kunnen we vandaag nog God ervaren? En waarin verschilt een christelijke godservaring van oosterse, pantheïstische of holistische transcedentie ervaringen?

  14,5 x 22 cm. 184 pag.

  • Nr. 1795  € 8,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Opus Dei

  Opus Dei

  Door: V. Messori
  Journalist Messori doet een verslag van zijn onderzoek naar het Opus Dei. Een boeiend dossier dat de oplossing brengt voor veel onbeantwoorde of, naar het blijkt, onjuist beantwoorde vragen.

  15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. 1041
  € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus, waar of niet?

  Jezus, waar of niet?

  Door: Carsten Peter Thiede

  De gezaghebbende historicus en theoloog Thiede geeft in dit helder geschreven boekje op zo objectief mogelijke wijze antwoord op vragen die de mensheid al tweeduizend jaar bezighouden: heeft Jezus echt bestaan en zo ja, Wie was Hij dan?

   

  13,5 x 21,5 cm. 144 pag.

  • Nr. 1949
  € 15,63
  In winkelmandje

   
 •  

  Een kluizenaar in New York

  Een kluizenaar in New York

  Door: Herwig Arts
  Herwig Arts toont in dit boek aan dat een moderne mentaliteit en een christelijke spiritualiteit kunnen samengaan, dat actie en contemplatie geen contradictie betekenen en dat een heldere, kritische geest noodzakelijk is voor een gelovige kijk op de concrete werkelijkheid waarin we thans leven.

  14,5 x 21,5 cm. 164 pag.

  • Nr. 1176
  In prijs verlaagd!
  € 8,75 € 5,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Schepping of toeval

  Schepping of toeval

  Door: Wolfgang Kuhn
  De bioloog Kuhn toont in dit boekje aan dat de bouwplan theorie een betere verklaring geeft voor de ontwikkeling van de soorten dan de evolutietheorie en gooit hiermee het debat open. De natuur is zo wonderlijk en groots, dat de begrippen ‘schepping’ en ‘Schepper’ hier filosofisch naadloos op aansluiten. Dit kan niet berusten op toeval.

  11 x 16,5 cm. 96 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2159
  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Katholiek onderwijs in de tijd

  Katholiek onderwijs in de tijd

  Door: Mr. L.A. Struik
  Dit boek brengt in grote lijnen en chronologisch de ontwikkeling van het bijzonder katholiek onderwijs in Nederland in beeld. Vanaf de eerste strijd om de vrije school onder het regime van koning Willem I tot en met het paarse regeeraccoord van juli 1998. Daarbij observeert de auteur de relatie tussen het katholiek onderwijs en de Rooms-Katholieke Kerk vanaf het Mandement der Nederlandse bisschoppen over het onderwijs (1868) tot en met de brief van de bisschoppen 'Het Katholiek Onderwijs en de komende tijd' (1996).

  15 x 24 cm. 128 pag.

  • Nr. C 1185
  € 13,93
  In winkelmandje

   
 •  

  Colomba Cadeaubon

  Colomba Cadeaubon

  Cadeau-tip!

  Geef een Colomba Cadeaubon ter waarde van 20 euro

  • Nr. 3800
  € 20,57
  In winkelmandje

   
 •  

  Hongerende zielen

  Hongerende zielen

  Door: Gerard J.M. van den Aardweg
  Bijna-dood ervaringen tonen hoogstens een glimp van het hiernamaals, maar wat komt daarna, als de ziel écht van het lichaam is gescheiden? Door alle eeuwen heen zijn er degelijk gedocumenteerde ervaringen en feiten geweest, die het bestaan van een ‘vagevuur’, een plaats of toestand van reiniging en uitboeting, bevestigen. Zichtbare sporen hiervan worden bewaard in het Museum van het Vagevuur te Rome, brengen het aangrijpende mysterie van het vagevuur dichterbij en doen een beroep op het medelijdende hart om de zielen die hongeren naar onze liefde te hulp te komen. Met foto’s van Janusz Rosikón.


  17 x 25 cm. 144 pag.  Gebonden, geïllusteerd.

  • Nr. 2153
  € 14,90
  In winkelmandje

   
 •  

  Priester zijn

  Priester zijn

  Door: Federico Suárez

  De sociale status van de priester is gedevalueerd. Veel van zijn vroegere taken schijnen evengoed door leken te kunnen worden overgenomen. Het lijkt soms of hij op weg is de manager van een pastoraal team te worden, één van de pastores, een religieuze ambtenaar. Maar de vervaagde contouren van het priesterschap worden op slag weer zichtbaar door de gloedvolle woorden van de heilige pastoor van Ars: Zonder de priester zouden de dood en het lijden van onze Heer tot niets dienen! Hij bezit de sleutel tot de hemelse schatten: hij is het die de deur opent, de rentmeester van de goede God, de beheerder van zijn goederen ... Laat een parochie twintig jaar zonder priester, en ze gaan daar dieren aanbidden! Een priester kan deze heilige taak alleen uitvoeren als hij echt priester ís, in heel zijn doen en laten, 24 uur per etmaal. Het is net als bij een echte moeder, een echte vader, een echte dokter: het is een speciale manier van zijn. Wat dat inhoudt wordt hier in gewone woorden, natuurlijk, zonder prekerigheid, openhartig en direct verteld. Alleen een echte priester kan het uit eigen ervaring zo zeggen.   Voorwoord door Mgr. J. Hendriks, rector Groot-Seminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam).

  15 x 21 cm. 244 pag.

   

  • Nr. 2373

   

  € 15,15
  In winkelmandje