Stg. Verzendboekhandel Colomba


Bijzondere uitgaven

30 producten

 •  

  50 vragen over Jezus

  50 vragen over Jezus

  Door: Juan Chapa (ed.)

  Over Jezus van Nazaret zijn in de loop van de geschiedenis veel vragen gesteld. Gelovigen en niet-gelovigen die behoefte hebben aan verifieerbare gegevens om tot de waarheid te komen en personen door twijfel overvallen, hebben nooit opgehouden te zoeken naar informatie over het bestaan en de persoon van Jezus van Nazaret.            De laatste jaren hebben bepaalde archeologische vondsten niet alleen de belangstelling gewekt van de experts, maar ook de nieuwsgierigheid van het grote publiek. Als we aan deze vondsten de sensationele opvattingen over de figuur van Jezus, de apostelen of Maria Magdalena toevoegen, dan wordt de noodzaak om een antwoord te geven op deze vragen over Jezus steeds urgenter. Dit boekje is geschreven met de bedoeling samenhangende informatie te geven over een aantal van de meest gestelde vragen. Het is niet voor experts geschreven, maar voor iedere geïnteresseerde die oprecht op zoek is naar antwoorden op de vele vragen over Jezus van Nazaret (uit de Inleiding van Juan Chapa). Aan het eind van het boek staat een uitgebreide literatuuropgave en een trefwoordenregister. Bij ieder hoofdstuk staat vermeld van wie van de specialisten de desbetreffende bijdrage afkomstig is.

  15 x 21 cm. 160 pag.

   

  • Nr. 2375

   

  € 12,95
  In winkelmandje

   
 •  

  De stoel van Petrus

  De stoel van Petrus

  Door: Bart Demyttenaere

  De auteur is er in geslaagd tot in de top van het Vaticaan door te dringen. Hij confronteerde aartsbisschoppen, pauselijke medewerkers en curiekardinalen met de hoeksteen van het kerkelijk apparaat: de rots Petrus. De auteur opende de deuren van de Vaticaanse bibliotheek en de Geheime Archieven, sprak met de hoogstgeplaatste vrouw in een select mannenwereld, trok op met Zwitserse wachters, schoonmaakploegen, de webmaster en nuntiï en slaagde er uiteindelijk in paus Benedictus XVI persoonlijk te ontmoeten.

  17 x 22 cm. 368 pag.  Geïllustreerd.

   

  • Nr. 2279
  € 25,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Zin en praktijk van de geestelijke leiding

  Zin en praktijk van de geestelijke leiding

  Door: Francisco Fernández-Carvajal

   

  Paus Benedictus XVI heeft de blijvende waarde van deze persoonlijke gids onderstreept. De gids staat ons eenvoudig toe deze volheid van leven en liefde te bereiken die ons hart verlangt en waartoe ieder is geroepen. 'En ik zou willen zeggen dat voor iedereen - priesters, gewijde personen en leken, en in het bijzonder de jongeren - de uitnodiging geldt om een beroep te doen op de raadgevingen van een goede geestelijke vader, die in staat is iemand te begeleiden in zelfkennis en hem te leiden naar de vereniging met de Heer, zodat zijn bestaan steeds meer overeenstemt met het Evangelie. Om tot de Heer te komen hebben we altijd een gids en dialoog nodig. Het is niet voldoende er alleen over na te denken. En het past ook bij de betekenis van het kerkelijk karakter van ons geloof om zo'n gids te vinden.' (algemene audiëntie van 16 september 2009)

   

  14,5 x 21 cm. 288 pag.

   

  • Nr. 2497

     € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  De hoop op het eeuwige leven

  De hoop op het eeuwige leven

  Inleiding tot de Eschatologie

   

  Door: Justo Luis R. Sánchez de Alva en Jorge Molinero

   

  Wat zal er zijn na dit leven? Op deze vragen probeert de eschatologie in het licht van de goddelijke Openbaring een antwoord te geven. Dit theologische vakgebied bestaat uit drie delen, die ook het uitgangspunt zijn van de hierna volgende uiteenzettingen:

  • Algemene eschatologie: de glorierijke wederkomst van Jezus Christus op het einde van de wereld en de volheid van het Rijk van God;

  • Individuele eschatologie: de dood van iedere mens en zijn eeuwige bestemming;

  • Het voortbestaan vanaf de dood van elke persoon tot zijn / haar opstanding op de jongste dag.

  In het licht van de door God geopenbaarde waarheid zal ook de zin van de menselijke geschiedenis in universeel en individueel opzicht behandeld worden. Toegevoegd zijn tekstuittreksels uit onder meer het Tweede Vaticaans Concilie, de catechese van de zalige paus Johannes Paulus II en de encycliek Spe salvi van Benedictus XVI (30 nov. 2007).

   

  14,5 x 21 cm. 256 pag.

   

  • Nr. 2496

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Evangelisatie en bekering

  Evangelisatie en bekering

  Met bezieling en respect voor anderen

  Door: J. McCloskey, pr. en R. Shaw

  '"Evangelisatie" heeft soms een slechte naam, maar C. John McCloskey, pr. en Russell Shaw laten zien waarom dat niet zo hoeft te zijn. Zij leggen uit dat het apostolaat welbeschouwd de plicht van iedere christen is, en hoe wij kunnen evangeliseren met bezieling en respect voor anderen."

  Rick Santorum, senator

  'Dit boek geeft een uniek en fascinerend antwoord op de vraag waarom en hoe je mensen moet en kunt bekeren. Iedere katholiek zou het moeten lezen.'

  Robert D. Novak, schrijver en columnist

  'Door vriendschap en gezins- en familierelaties bekeerden katholieken het Romeinse rijk, persoon voor persoon. Dit boek laat zien hoe dat in zijn werk ging, en nu nog steeds gaat. Het is een boek dat ook nu weer de wereld kan veranderen.'

  Scott Hahn

  Dit boek vormt een boeiend geheel van aangrijpende bekeringsverhalen, historische ontwikkelingen, gedegen theologie en doeltreffende methoden voor het overbrengen van de Rooms-Katholieke geloofsuitleg. Het is een feest om te lezen voor de evangelisten van nu en straks, en daarmee voor iedere katholiek.

  15 x 21 cm. 128 pag.

  • Nr. 2438

  € 13,10
  In winkelmandje

   
 •  

  Tekenen van leven

  Tekenen van leven

  Veertig Katholieke gebruiken en devoties en hun Bijbelse wortels

   

  Auteur: Scott Hahn

  Het katholieke leven - de grote christelijke traditie - bestaat uit een enorme erfenis van de heiligen die ons gedurende tweeduizend jaar, in vele landen en omstandigheden, zijn voorgegaan.

  Katholiek zijn betekent dat wij nooit moeten zeggen dat wij niets meer kunnen doen. Ons gebed wordt verrijkt met heilige afbeeldingen en wierook, kaarsen en rozenkransen, water en olie, gebaren en houdingen, zegeningen en medailles, gebruiken en ceremonies.

  Het katholieke leven zit vol met dergelijke zaken. Toch begrijpen we niet altijd waarom ze in onze traditie zijn opgenomen. Zelfs vrome katholieken kunnen de vele en diverse gewoonten als een toevallig samenraapsel van handelingen of als vormen van bijgeloof beschouwen, die op de een of andere wijze kerkelijk zijn goedgekeurd.

  Als katholieken is het ons toegestaan om er een rijk devotioneel leven op na te houden, waarbij wij uit de rijkdom van vele landen en vele eeuwen kunnen putten. 'Maar', zoals de heilige Paulus zei, 'laat alles betamelijk en in goede orde geschieden' (1 Kor 14,40) (uit het eerste hoofdstuk).

   

  15 x 21 cm. 256 pag.

  • Nr. 2468

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  De verborgen kracht van vriendelijkheid

  De verborgen kracht van vriendelijkheid

  Een praktische handleiding

   

  Door: Lawrence G. Lovasik

  'Consequent vriendelijk zijn' is moeilijk. Het lijkt een minder belangrijke gewoonte of 'deugd', die overigens wél aangenaam is voor anderen en ook prettig voor de vriendelijke persoon zelf, want tegen iemand die vriendelijk is zijn anderen meestal ook aardiger.

  Dit boek maakt duidelijk dat vriendelijkheid geen klein, onbelangrijk 'deugdje' is, maar dat wie zich er in oefent vanzelf vooruitgaat in de grote menselijke en bovennatuurlijke deugden. Maar het fijnste van dit boek is dat het uitlegt hoe vriendelijkheid in eenvoudige, praktische stappen kan worden aangeleerd. Niets zwaarwichtigs, heel direct, helder als glas, en zo wijs! Weinig lezers die niet door dit vriendelijk geschreven boek in de verleiding zullen komen deze bescheiden deugd eens wat meer uit te proberen.

   

   

  15 x 21 cm. 256 pag.

   

  • Nr. 2481

   

  € 14,75
  In winkelmandje

   
 •  

  De jongen die in de hemel was

  De jongen die in de hemel was

  Door: Todd Burpo

   

  ‘Weet je nog hoe het in het ziekenhuis was, Colton?’vroeg Sonja. Ja mama, dat weet ik nog,’ zei hij. ‘Daar hebben de engelen voor me gezongen.’

  Wanneer Colton Burpo ternauwernood een zware operatie overleeft, is de familie dolgelukkig. Groot is hun verbazing als hij maanden later begint te vertellen over de tijd die hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn zusje, van wie het leven na twee maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en zelfs Jezus ontmoet.

  Met de ontwapenende onschuld van een kind, beschrijft Colton Jezus, de engelen, de grootheid van God, en hoeveel Hij van ons houdt.

  Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid veranderen; het biedt je de kans om te zien en te geloven als een kind.

  Verteld door Coltons vader, maar in Coltons eigen woorden.

   

  14,5 x 17,5 cm. 216 pag.

   

  • Nr. 2518

   

  € 13,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Gewoon werk, buitengewone genade

  Gewoon werken

  Mijn spirituele reis in het Opus Dei

   

  Door: Scott Hahn

   

  Het Opus Dei is een spiritueel pad, een manier om de leer van Jezus toe te passen in het dagelijks leven. In Gewoon werk, buitengewone genade beschrijft Scott Hahn, lid van het Opus Dei, de stichting van de organisatie, haar missie en haar grote invloed in zijn leven.

  Hahn vertelt over de rol die het Opus Dei speelde bij de bekering van hem en zijn vrouw Kimberley tot het Katholicisme. Door verhalen over zijn werk, zijn huwelijk, zijn rol als ouder, en zijn maatschappelijke activiteiten wil Hahn laten zien hoe het Opus Dei de dagelijkse taken op een spirituele manier verrijkt en gewone relaties laat veranderen. Hij biedt interessante inzichten over hoe we spirituele en materiële doelen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, daarbij kijkend naar thema’s die variëren van ambitie, werkverslaving, vriendschap en seksualiteit tot de plaats van het gebed en het offer in het huidige Christendom.

  Gewoon werk, buitengewone genade is zeer boeiend en verhelderend, daar het zowel een ontroerend persoonlijk verhaal als een inspirerend werk van de moderne spiritualiteit is.

   

  11 x 16,5 cm. 192 pag.

   

  • Nr. 2506

   

   

   

  € 12,10
  In winkelmandje

   
 •  

  Kinderen van God

  Kinderen van God

  Het genadeleven

   

  Door: Juan Francisco Pozo
   

  Dit boek legt de Katholieke leer over de genade uit aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon, zijn broer en de barmhartige Vader (Lucas 15,11-32). De opeenvolgende hoofdstukken, en een inleiding, gaan over:

  • de roeping van de mens (de mens, zijn oorsprong en zijn toekomst, het leven van de geest en het leven in de Geest, het Goede Nieuws);

  • de rechtvaardiging (zonde, genade, vergeving, innerlijke vernieuwing);

  • het genadeleven (de wegen van de genade, de medewerking van de vrijheid, de gaven van de heilige Geest);

  • de genade en de werken (invloed van de genade op het menselijk handelen, de menselijke en bovennatuurlijke persoonlijkheid);

  • de Christelijke heiligheid (de 'coördinaten' van de heiligheid, het gebed wordt leven, de Allerheiligste Mensheid van Christus).

  15 x 21 cm. 112 pag.

   

  • Nr. 2437

   

  € 9,75
  In winkelmandje