Stg. Verzendboekhandel Colomba


Varia

26 producten

 •  

  Wandelen langs heilige plaatsen

  Wandelen langs heilige plaatsen

  Door: Marijke Nijboer, Peter Louwerse en Anton Sinke
  In dit boek worden tien korte pelgrimstochten beschreven tussen de veertien en twintig kilometer lang. De wandelingen laten een verrassende kant van ons land zien. Ze voeren naar kleine kapelletjes of grotere bedevaartsplaatsen, die ook nu nog worden bezocht door pelgrims. De bestemmingen liggen verspreid in Nederland; van Heiloo in Noord-Holland tot Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, van Brielle in Zuid-Holland tot Thorn in Limburg.


  12,5 x 21 cm. 208 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2194  In winkelmandje

   
 •  

  Het ongeloof gewogen

  Het ongeloof gewogen

  Door: Herwig Arts


  Geloof is voor een modern westerling enkel mogelijk binnen een sfeer van groeiend ongeloof of althans van onuitgesproken geloofsproblemen en twijfels. Indien het atheïsme een zuiver intellectueel probleem ware, dan kon er wellicht door filosofische beschouwingen of "bewijzen" aan verholpen worden. Het betreft echter een probleem dat de hele mens raakt en derhalve ook affectieve, psychologische, morele en zelfs esthetische dimensies heeft. 

  Het is de bedoeling van dit boek het eigene van het christelijke geloof in het licht te stellen en wel door het te confronteren met de agnotische en atheïstische visies, die sinds de Verlichting zulk een spectaculaire opgang maakte in het Westen. 
  Stuk na stuk hebben inderdaad de fysica, de biologie en de diverse mensenwetenschappen van 'van Galileï en Darwin tot Marx en Freud) het geloof zwaar onder vuur genomen. In hoeverre hun kritiek gerechtvaardigd was en zelfs tot een uitzuivering en verdieping van het christelijk geloof geleid heeft, wordt hier onderzocht. Toch wordt er gewaarschuewd tegen een modieus en "conventioneel" soort ongeloof dat ogenschijnlijk beter inspeelt op de gevoeligheden van de huidige "één-dimensionale mens".

  Wat geloven precies inhoudt en wat niet, alsmede welke geestesinstelling het van de mens vereist, wordt pas duidelijk nadat de atheïstische argumenten aan bod kwamen en een eerlijk antwoord kregen.


  14,5 x 21,5 cm 184 pag.

  • Nr. 714
  € 8,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Genieten van je werk... hoezo?

  Genieten van je werk... hoezo?

  Door: Arthur F. Miller Jr., William Hendricks 

  Genieten van je werk, je boterham verdienen met iets wat je leuk vindt, met iets waarvoor je in de wieg gelegd bent….. Te mooi om waar te zijn? Nee, zegt de auteur. Hij heeft een methode ontwikkeld om mensen te laten ontdekken waardoor zij gemotiveerd worden. Dit is van groot belang voor werknemers én werkgevers want wie op z’n plek zit functioneert optimaal en doet de Schepper eer aan.

   

  14 x 21,5 cm. 176 pag.

  • Nr. 1960
  In prijs verlaagd!  € 12,25 € 6,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Genoeg te genieten

  Genoeg om te genieten

  Door: André F. Troost

  Prediker, koninklijke verzamelaar van wijze spreuken, bekend uit het Oude Testament, kon relativeren als de beste. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het voor de mens maar het beste is om eerbied voor God te hebben en te genieten van al het goede dat het leven te bieden heeft.

   

  Kunnen wij vandaag nog iets leren van deze nuchtere overpeinzingen uit het oude bijbelboek?

  André F. Troost denkt van wel, en in dit boek geeft hij luchtig commentaar bij de praktische levenswijsheid uit het bijbelboek Prediker.

   

   

  13 x 19 cm. 74 pag. Gebonden, geïllustreerd. 

  • Nr. 1873
  In prijs verlaagd!  € 13,30 € 6,65
  In winkelmandje

   
 •  

  De mooiste gedichten van Nel Benschop

  De mooiste gedichten van Nel Benschop

  Door: Nel Benschop 

  Nel Benschop (1918-2005) is al jaren een van de meest geliefde en geciteerde dichteressen van Nederland. In deze bundel is een mooie bloemlezing uit haar omvangrijke oeuvre samengebracht, die door jong en oud zeker op waarde geschat zal worden.

   

  14,5 x 18,5cm. 50 pag., Gebonden.

  • Nr. 1952
  € 13,57
  In winkelmandje

   
 •  

  Het verschijnsel religie

  Het verschijnsel religie

  Door: Herwig Arts


  Zo'n 50 jaar geleden was geloven vanzelfsprekend. Van de wieg tot het graf had de kerk een centrale plaats. Vandaag is het bon ton om alles wat met geloof te maken heeft in twijfel te trekken... Herwig Arts treedt nadrukkelijk in dialoog met het hedendaagse ongeloof en bevraagt het religieuze fenomeen vanuit het twijfelende of God-zoekende standpunt. 

  Tot wie spreken we als we "God" zeggen? Waaruit bestaat de religieuze levenshouding? Hoe ben ik tot mijn geloof gekomen? Waarom wordt - in het westen in ieder geval - geloven in God zo gemakkelijk vereenzelvigd met een onkritische, conservatieve of traditionele instelling? Welke rol spelen ascese en lijden? De mystiek, de godservaring bij uitstek, wat is dat? Kan het geloof de uitdagingen aan van deze geseculariseerde wereld? 

  Het verschijnsel religie doorbreekt het taboe rond godsdienst. Een briljante synthese van een van de fundamenten van het menselijke bestaan, ook in deze periode van godsverduistering.


  14,5 x 22 cm. 168 pag.

  • Nr. 1047  In winkelmandje

   
 •  

  Iemand met een hart onder zijn jas

  Iemand met een hart onder zijn jas

  Door: Phil Bosmans
  Gedurende de voorbije jaren heeft Phil Bosmans ontelbare mensen uit alle lagen van de bevolking en van de meest uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden in hun levensseizoenen ontmoet, bemoedigd en ter zijde gestaan. Enkele hartversterkende teksten werden in dit boekje en op de bijbehorende CD samengebracht.

  13,5 x 12,5 cm 88 pag. Gebonden.

  • Nr. 1353

   MET BIJBEHORENDE CD ingesproken door Julien Put op stemmige muziek.
  € 18,20
  In winkelmandje

   
 •  

  Gelukkige mensen

  Gelukkige mensen

  Waarom mensen geloven in de verrijzenis

   

  Door: Frans van Steenbergen


  Dit boek gaat over het geloof van Christenen, het verhaal van het geloof, de werktuigen voor het begeleiden en het verrijzenisgeloof. Het geloven behoort tot de basisuitrusting van de mens en daar is het verrijzenisgeloof de kern van. Het woord ‘hemel’ komt slechts tweemaal voor in heel dit boek, dat de concrete, dagelijkse realiteit beschrijft van de mensen die in de verrijzenis geloven. Het is geschreven met veel eerbied voor de wijze waarop elk mens gelovig in het leven staat. Het is een pleidooi voor een klimaat van geloof en een aansporing tot een gelovig engagement. Geloven maakt menden gelukkig. Dit boek bevat goede informatie voor catechisten, leraars, studenten en allen die meer willen weten over het geloven van de christenen. Het is een meditatief boek voor iedereen die wil stilstaan bij de kern van zijn leven.
   

  Frans van Steenbergen (1941) is priester van het bisdom Antwerpen en lid van de Beweging voor Missionair Engagement. Hij werkt als psychotherapeut en geestelijk begeleider.
   

  12 x 21 cm. 120 pag

  Nr. 502

   

  In prijs verlaagd!  € 13,20 € 6,80
  In winkelmandje

   
 •  

  Jezus, Schepper of schepsel?

  Jezus, Schepper of schepsel?

  Door: Drs. Ben Hobrink
  Ben Hobrink komt tot een verrassende hoeveelheid bijbelteksten die overduidelijk laten zien dat de mens Jezus ook God is. Dit boekje biedt een handig overzicht van diverse bijbelse argumenten voor het God-zijn van Jezus. Goed bruikbaar voor degene die zijn overtuiging met Schriftgegevens wil kunnen onderbouwen, en in de discussie zijn standpunt helder wil kunnen verwoorden.

  12 x 19 cm. 46 pag.

  • Nr. 1254
  € 3,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Abdijen - abc

  Abdijen - abc

  Door: Dirk Hanssens
  Abdijen -abc biedt inspirerend inzicht in de leef- en denkwereld van monniken en monialen.

  14,5 x 22 cm. 144 pag.

  • Nr. 1341
  € 14,70
  In winkelmandje