Stg. Verzendboekhandel Colomba


Laatste nieuwsbrief

Subcategorieën


14 producten

 •  

  Veel geluk met je geloof

  Veel geluk met je geloof

  Door: Hans Bouma
  'Het is toch wel een voorrecht, als je de weg van het geloof gaat', stelt Hans Bouma.'Een boekje voor jonge mensen, dat laat zien hoe goed je op deze weg tot je recht komt. Een passend geschenk, met mooie kleurenfoto's.

  15,5 x 16,5 cm. 60 pag. Gebonden, geïllustreerd.

  • Nr. 1505
  In prijs verlaagd!
  € 12,85 € 9,95
  In winkelmandje

   
 •  

  Gevormd worden

  Gevormd worden

  Door: Pastoor J. van der Mee

  Een praktisch werk-cahier voor kinderen met tal van verhalen, illustraties en werkopdrachten, waardoor de vormelingen ingeleid worden in de rijkdom van het sacrament van het vormsel.

  De frisse vormgeving en goede inhoud sluiten aan bij de kinder-kerk-krant  "DOE MEE".

  Vanuit de algemeen-menselijke ervaringen van 'gevormd worden' en vanuit het gebruik van elementen uit de vormliturgie in het dagelijks leven wordt de bijbelse, theologische en liturgische rijkdom van het sacrament op een voor kinderen aangepaste wijze verduidelijkt.

  Een vormsel-project dat de rijke waaier van katechetische en theologische thema's ontsluit op een verantwoorde en voor kinderen bevattelijke wijze. Met invul-oefeningen, teken- en plakmogelijkheden en een vijftigtal mooie tekeningen.  15,5 x 22 cm. 48 pag.

  • Nr. C 311

   

  € 4,25
  In winkelmandje

   
 •  

  Over de Heilige Eucharistie

  Over de Heilige Eucharistie

  Door: Jozefmaria Escrivá
  In dit boekje zijn twee homilieën samengebracht van de heilige Jozefmaria Escrivá over de heilige Eucharistie. In de eerste wordt dit mysterie beschouwd als offer en communie( de heilige Mis); in de tweede als sacrament ter aanbidding (de werkelijke tegenwoordigheid buiten de H. Mis).

  16,5 x 11 cm. 64 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2185
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het bruiloftsmaal van het Lam

  Het bruiloftsmaal van het Lam

  De Mis als hemel op aarde

   

  Door: Scott Hahn
  De meeste katholieken gaan hun leven lang naar de Mis zonder verder te komen dan de buitenkant van de uit het hoofd geleerde gebeden…”. Maar als zij deelnemen aan de H. Mis is Christus aanwezig. Lees dit boek zorgvuldig en u zult het hoe en waarom ontdekken.

   

  15 x 21 cm. 176 pag.

  • Nr. 1990

   

  € 14,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Durf te biechten!

  Durf te biechten!

  Door: H. Schilder, pr.
  Dit boekje is een handreiking voor het Sacrament van de Biecht. "Hoe gaat biechten; Wat is zonde?; Gewetensonderzoek; De kinderbiecht; Het biechtgeheim enz. enz." Dus ook voor mensen die het bijzondere Sacrament nog niet kennen. Voor mensen die gewend zijn om te biechten, wil het boekje een bemoediging zijn om verder te gaan. Het kan tevens gebruikt worden als hulpmiddel tijdens het biechten.


  Ook zeer geschikt voor kinderen!
  In handig zakformaat.

  11,5 x 16,5 cm.  80 pag.

  • Nr. C 1913
  In prijs verlaagd!  € 4,00 € 1,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het doopsel van kinderen

  Het doopsel van kinderen

  Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst.

   

  Door: Mag.Dr. J. Hermans

  Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste deccenia is het percentage kinderdoopsels vrij constant gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.

  Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet-praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind? Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's? Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben zij nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

  Dit theologisch en liturgisch handboek over het eerste initiatiesarament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen. Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt het ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraal betrokken is, de noodzakelijk informatie om bij te dragen tot een beter begrip van het sacrament waardoor een kind christen wordt.

  15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. C 700
  In prijs verlaagd!  € 18,60 € 14,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods vergevende liefde

  Gods vergevende liefde

  Door: J. Boers, pr.


  Talloze mensen, met name jongeren, zijn op zoek naar echtheid en waarheid. Maar juist doordat zij eerlijk willen zijn, zien zij dat die waarden in hun eigen leven ontbreken.

  Gelukkig komen velen al zoekend in contact met God als liefdevolle en vergevende Vader.

  Hij vergeeft en geneest. Hij houdt van ons zoals we zijn, met onze idealen èn gebrekkigheid.

  Als we maar de kans krijgen om onze gebrekkigheid, onze zondigheid tegenover God uit te spreken en die vergeving te ontvangen.

  Het vergeten sacrament van de verzoening is die kans; de ‘biecht’, op een nieuwe manier beleefd: bevrijdend en vernieuwend.


  11 x 18 cm. 48 pag.

   Nr. C 409

   

  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  De zeven sacramenten

  De zeven sacramenten

  Beknopte Sacramentenleer

   

  Auteur: Enrique Moliné

  Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk inzake de zeven sacramenten.

  Speciale aandacht behoeft de eucharistie, aangezien die het sacrament is van het Lichaam en Bloed van de Heer, en van zijn lijden en dood, waarborg van het eeuwige leven. De eucharistie is de bron en het middelpunt van de andere sacramenten.

  Er is gekozen om een klassieke opbouw te volgen, een opbouw die door de Catechismus van de Katholieke Kerk nog steeds wordt gebruikt. Het eerste hoofdstuk behandelt dus de Algemene Sacramentenleer. Elk volgende hoofdstuk gaat over één sacrament. Het boek eindigt met een kort aanhangsel over de sacramentaliën en de uitvaartliturgie. De lezer kan vrijelijk de volgorde kiezen waarin hij wil lezen, aangezien de hoofdstukindeling verschillende volgordes mogelijk maakt.

  Verwijzingen naar de heilige Schrift en het Leergezag van de Kerk komen veelvuldig voor. De beknoptheid waaraan ik was gehouden bij het schrijven van deze bladzijden, noopte mij echter verwijzingen naar klassieke theologen en moderne auteurs tot een minimum te beperken. (uit de inleiding)

   

  15 x 21 cm. 224 pag.

  • Nr. 2470

   

  € 14,75
  In winkelmandje

   
 •  

  De Sacramenten

  De Sacramenten

  Teksten van Inos Biffi. Illustraties van Franco Vignazia
  In dit boekje worden aan kinderen in korte heldere zinnen de Sacramenten uitgelegd. Het is gemaakt om gebruikt te worden door het kind, tezamen met de volwassene, die het geloof doorgeeft dat hij zelf ontvangen heeft. Door de prachtige in vier-kleurendruk uitgevoerde illustraties zal deze katechese zowel de geest als het hart van ieder kind aanspreken.

  17,5 x 25 cm. 32 pag. Gebonden.

  • Nr. C 458

  Een bijzonder fraai geschenk.

  In prijs verlaagd!  € 9,10 € 7,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods verbindende liefde

  Gods verbindende liefde

  Door: J. Boers, pr.

  We kunnen God niet zien, niet voelen, en juist in deze tijd is ons dat een groot probleem, waar zoveel te zien en te voelen geboden wordt.

  Mede daarom, en door de vele gesprekken met zoekende jonge mensen wordt in dit boekje geprobeerd te ontdekken dat de lieve heer toch dichterbij is dan we denken. 

  Ziehier zijn poging om mensen van nu te laten ontdekken hoe dichtbij en voelbaar aanwezig de Heer is in en door het sacrament van het huwelijk.

  11 x 18 cm. 40 pag.

  • Nr. C 1768
  € 2,50
  In winkelmandje