Stg. Verzendboekhandel Colomba


Laatste nieuwsbrief

Subcategorieën


8 producten

 •  

  Mijn engel en ik

  Mijn engel en ik

  Door: Dr. H.J. van Dijk orc.

  Het geloof in Engelbewaarders - voor zover dat nog aanwezig is - staat bij de meeste mensen nog 'in de kinderschoenen'. Het gaat erom te streven naar een werkelijk volwassen manier van omgang met hen. In dit boekje wordt in zeven treden uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden en kansen, die daarmee gepaard gaan.

  12 x 18 cm.  110 pag.

  • Nr. 1840
  In prijs verlaagd!
  € 11,10 € 5,30
  In winkelmandje

   
 •  

  Zin en praktijk van de geestelijke leiding

  Zin en praktijk van de geestelijke leiding

  Door: Francisco Fernández-Carvajal

   

  Paus Benedictus XVI heeft de blijvende waarde van deze persoonlijke gids onderstreept. De gids staat ons eenvoudig toe deze volheid van leven en liefde te bereiken die ons hart verlangt en waartoe ieder is geroepen. 'En ik zou willen zeggen dat voor iedereen - priesters, gewijde personen en leken, en in het bijzonder de jongeren - de uitnodiging geldt om een beroep te doen op de raadgevingen van een goede geestelijke vader, die in staat is iemand te begeleiden in zelfkennis en hem te leiden naar de vereniging met de Heer, zodat zijn bestaan steeds meer overeenstemt met het Evangelie. Om tot de Heer te komen hebben we altijd een gids en dialoog nodig. Het is niet voldoende er alleen over na te denken. En het past ook bij de betekenis van het kerkelijk karakter van ons geloof om zo'n gids te vinden.' (algemene audiëntie van 16 september 2009)

   

  14,5 x 21 cm. 288 pag.

   

  • Nr. 2497

     € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Zie, ik ben met u

  Zie, ik ben met u

  Door: Herwig Arts
  Kunnen we vandaag nog God ervaren? En waarin verschilt een christelijke godservaring van oosterse, pantheïstische of holistische transcedentie ervaringen?

  14,5 x 22 cm. 184 pag.

  • Nr. 1795  € 8,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Tekenen van leven

  Tekenen van leven

  Veertig Katholieke gebruiken en devoties en hun Bijbelse wortels

   

  Auteur: Scott Hahn

  Het katholieke leven - de grote christelijke traditie - bestaat uit een enorme erfenis van de heiligen die ons gedurende tweeduizend jaar, in vele landen en omstandigheden, zijn voorgegaan.

  Katholiek zijn betekent dat wij nooit moeten zeggen dat wij niets meer kunnen doen. Ons gebed wordt verrijkt met heilige afbeeldingen en wierook, kaarsen en rozenkransen, water en olie, gebaren en houdingen, zegeningen en medailles, gebruiken en ceremonies.

  Het katholieke leven zit vol met dergelijke zaken. Toch begrijpen we niet altijd waarom ze in onze traditie zijn opgenomen. Zelfs vrome katholieken kunnen de vele en diverse gewoonten als een toevallig samenraapsel van handelingen of als vormen van bijgeloof beschouwen, die op de een of andere wijze kerkelijk zijn goedgekeurd.

  Als katholieken is het ons toegestaan om er een rijk devotioneel leven op na te houden, waarbij wij uit de rijkdom van vele landen en vele eeuwen kunnen putten. 'Maar', zoals de heilige Paulus zei, 'laat alles betamelijk en in goede orde geschieden' (1 Kor 14,40) (uit het eerste hoofdstuk).

   

  15 x 21 cm. 256 pag.

  • Nr. 2468

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Schepping of toeval

  Schepping of toeval

  Door: Wolfgang Kuhn
  De bioloog Kuhn toont in dit boekje aan dat de bouwplan theorie een betere verklaring geeft voor de ontwikkeling van de soorten dan de evolutietheorie en gooit hiermee het debat open. De natuur is zo wonderlijk en groots, dat de begrippen ‘schepping’ en ‘Schepper’ hier filosofisch naadloos op aansluiten. Dit kan niet berusten op toeval.

  11 x 16,5 cm. 96 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2159
  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Priester zijn

  Priester zijn

  Door: Federico Suárez

  De sociale status van de priester is gedevalueerd. Veel van zijn vroegere taken schijnen evengoed door leken te kunnen worden overgenomen. Het lijkt soms of hij op weg is de manager van een pastoraal team te worden, één van de pastores, een religieuze ambtenaar. Maar de vervaagde contouren van het priesterschap worden op slag weer zichtbaar door de gloedvolle woorden van de heilige pastoor van Ars: Zonder de priester zouden de dood en het lijden van onze Heer tot niets dienen! Hij bezit de sleutel tot de hemelse schatten: hij is het die de deur opent, de rentmeester van de goede God, de beheerder van zijn goederen ... Laat een parochie twintig jaar zonder priester, en ze gaan daar dieren aanbidden! Een priester kan deze heilige taak alleen uitvoeren als hij echt priester ís, in heel zijn doen en laten, 24 uur per etmaal. Het is net als bij een echte moeder, een echte vader, een echte dokter: het is een speciale manier van zijn. Wat dat inhoudt wordt hier in gewone woorden, natuurlijk, zonder prekerigheid, openhartig en direct verteld. Alleen een echte priester kan het uit eigen ervaring zo zeggen.   Voorwoord door Mgr. J. Hendriks, rector Groot-Seminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam).

  15 x 21 cm. 244 pag.

   

  • Nr. 2373

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Het verschijnsel religie

  Het verschijnsel religie

  Door: Herwig Arts


  Zo'n 50 jaar geleden was geloven vanzelfsprekend. Van de wieg tot het graf had de kerk een centrale plaats. Vandaag is het bon ton om alles wat met geloof te maken heeft in twijfel te trekken... Herwig Arts treedt nadrukkelijk in dialoog met het hedendaagse ongeloof en bevraagt het religieuze fenomeen vanuit het twijfelende of God-zoekende standpunt. 

  Tot wie spreken we als we "God" zeggen? Waaruit bestaat de religieuze levenshouding? Hoe ben ik tot mijn geloof gekomen? Waarom wordt - in het westen in ieder geval - geloven in God zo gemakkelijk vereenzelvigd met een onkritische, conservatieve of traditionele instelling? Welke rol spelen ascese en lijden? De mystiek, de godservaring bij uitstek, wat is dat? Kan het geloof de uitdagingen aan van deze geseculariseerde wereld? 

  Het verschijnsel religie doorbreekt het taboe rond godsdienst. Een briljante synthese van een van de fundamenten van het menselijke bestaan, ook in deze periode van godsverduistering.


  14,5 x 22 cm. 168 pag.

  • Nr. 1047
  € 7,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Stuur me je engelbewaarder

  Stuur me je engelbewaarder

  Door: P. Alessio Parente

   

  Wie is onze Engelbewaarder eigenlijk? We bidden misschien wel tot hem, maar wat doet hij en hoe reageert hij op ons gebed? De heilige Pater Pio (1887-1968) had een bijzondere band met zijn Engelbewaarder. Hij zag hem al toen hij nog maar een jongen was en deze verschijningen gingen door tot aan het einde van zijn leven. In zijn vele brieven vertelt Pater Pio in bedekte termen over deze ervaringen. Pater Allessio Parente maakte van dichtbij mee, dat Pater Pio met zijn eigen Engelbewaarder en die van anderen sprak! Deze belevenissen heeft hij gebundeld en opgeschreven. Dit boek is geen theologisch werk, maar een uniek getuigenis over de wonderlijke nabijheid van de Engelbewaarders. We leren dus ook onze eigen Engelbewaarder wat beter kennen.

   

  14,5 x 20 cm. 200 pag.

  • Nr. 2558

   

  € 10,05
  In winkelmandje