Stg. Verzendboekhandel Colomba


Voorlaatste nieuwsbrief

Voorlaatste nieuwsbrief
6 producten

 •  

  Moraal - De kunst van het leven

  Moraal - De kunst van het leven

  Door: J.L. Lorda
  Moraal is een kunst en wel de kunst om goed te leven. Dit betekent eenvoudig: leven zoals het een mens betaamt. De auteur geeft een heldere uitleg over het onderwerp en bespreekt de stem van de natuur, de orde van de liefde, de menselijke zwakheid en het perspectief van de vrijheid.

  11 x 16,5 cm. 128 pag. 

  • Nr. 2156
  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Handelen als christen

  Handelen als christen

  In leven en wereld

  Door: Mgr. André-Jozef Léonard

  Dit boek heeft het over het handelen van de christen in zijn eigen leven en in de samenleving en wil de voornaamste grondslagen en de belangrijkste inspiratiebronnen ervan pedagogisch en beknopt voorstellen.

  De filosofische en theologische onderbouw van de christelijk moraal komt eerst aan bod. Daarna volgen elf thema’s m.b.t. het christelijk handelen als individu of in maatschappelijk verband. ‘Milieuproblemen’ in ruime zin worden besproken (de schepping, spiritualiteit, politiek, economie, vrede, kunst en opvoeding). Daarna gaat de aandacht naar de problemen die het gezin betreffen (seksualiteit, vruchtbaarheid, de familie zelf). Ten slotte volgt het gebed, een thema met zowel persoonlijke als communautaire aspecten.

  Het boek wil aantonen dat een ethisch denken met aandacht voor de natuurwet, uiteindelijk gaat over alle dimensies van het menselijk leven. Of die ethiek aconfessioneel is of katholiek speelt daarbij nauwelijks een rol. Want het moreel leven haalt zijn dynamiek uit de onvermoeibare zoektocht naar het menselijk geluk en wordt dus van binnenuit gedragen door hoop.

   

  14,5 x 21 cm. 120 pag. 

   

  • Nr. 2485
  € 15,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Van wrok tot vergeving

  Van wrok tot vergeving

  De sleutel tot geluk

   

  Door: Francisco Ugarte

  We willen allemaal gelukkig zijn. Maar misschien zijn veroordeling en wrok voor de meeste mensen wel de grootste belemmering tot geluk. We kunnen eenvoudig zien hoe wijdverbreid dit probleem van wrok en veroordeling is: let maar eens op de kritische toon in vele gesprekken, de boosheid, de klaagzangen en klachten, de zelfrechtvaardiging, negatieve gedachten, irritaties, verwijdering tussen de ene en de andere persoon, onmin in families, echtscheidingen, het zinnen op wraak of het eisen van gerechtigheid, arbeidsconflicten, sociale onrust en ook conflicten tussen naties.

  Dit boek gaat de confrontatie aan met dit probleem, bestudeert het en biedt perspectief voor oplossingen. De bestudering van vergeving is een moeilijk onderwerp, maar nog moeilijker is het om deze deugd in praktijk te brengen. Tegelijkertijd is het een van de belangrijkste middelen voor de verwezenlijking van geluk. Vergeving kan namelijk op een fundamentele manier wrok als belangrijkste obstakel voor geluk oplossen.

  11 x 16,5 cm. 64 pag.

  • Nr. 2442

   

  € 5,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Kinderen van God

  Kinderen van God

  Het genadeleven

   

  Door: Juan Francisco Pozo
   

  Dit boek legt de Katholieke leer over de genade uit aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon, zijn broer en de barmhartige Vader (Lucas 15,11-32). De opeenvolgende hoofdstukken, en een inleiding, gaan over:

  • de roeping van de mens (de mens, zijn oorsprong en zijn toekomst, het leven van de geest en het leven in de Geest, het Goede Nieuws);

  • de rechtvaardiging (zonde, genade, vergeving, innerlijke vernieuwing);

  • het genadeleven (de wegen van de genade, de medewerking van de vrijheid, de gaven van de heilige Geest);

  • de genade en de werken (invloed van de genade op het menselijk handelen, de menselijke en bovennatuurlijke persoonlijkheid);

  • de Christelijke heiligheid (de 'coördinaten' van de heiligheid, het gebed wordt leven, de Allerheiligste Mensheid van Christus).

  15 x 21 cm. 112 pag.

   

  • Nr. 2437

   

  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods vergevende liefde

  Gods vergevende liefde

  Door: J. Boers, pr.


  Talloze mensen, met name jongeren, zijn op zoek naar echtheid en waarheid. Maar juist doordat zij eerlijk willen zijn, zien zij dat die waarden in hun eigen leven ontbreken.

  Gelukkig komen velen al zoekend in contact met God als liefdevolle en vergevende Vader.

  Hij vergeeft en geneest. Hij houdt van ons zoals we zijn, met onze idealen èn gebrekkigheid.

  Als we maar de kans krijgen om onze gebrekkigheid, onze zondigheid tegenover God uit te spreken en die vergeving te ontvangen.

  Het vergeten sacrament van de verzoening is die kans; de ‘biecht’, op een nieuwe manier beleefd: bevrijdend en vernieuwend.


  11 x 18 cm. 48 pag.

   Nr. C 409

   

  In prijs verlaagd!  € 3,80 € 3,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Laat je verzoenen

  Laat je verzoenen

  Door: Jan Hendriks, pr.
  Je moet vergeven en je verzoenen. Maar dat klinkt wel erg gemakkelijk. Zo eenvoudig ligt dat niet. En het is gemakkelijk gezegd dan gedaan.
  Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God.

  15 x 24 cm. 56 pag.

  • Nr. C 1680
  € 14,25
  In winkelmandje