Stg. Verzendboekhandel Colomba


Voorlaatste nieuwsbrief

Voorlaatste nieuwsbrief
9 producten

 •  

  Gewoon werk, buitengewone genade

  Gewoon werken

  Mijn spirituele reis in het Opus Dei

   

  Door: Scott Hahn

   

  Het Opus Dei is een spiritueel pad, een manier om de leer van Jezus toe te passen in het dagelijks leven. In Gewoon werk, buitengewone genade beschrijft Scott Hahn, lid van het Opus Dei, de stichting van de organisatie, haar missie en haar grote invloed in zijn leven.

  Hahn vertelt over de rol die het Opus Dei speelde bij de bekering van hem en zijn vrouw Kimberley tot het Katholicisme. Door verhalen over zijn werk, zijn huwelijk, zijn rol als ouder, en zijn maatschappelijke activiteiten wil Hahn laten zien hoe het Opus Dei de dagelijkse taken op een spirituele manier verrijkt en gewone relaties laat veranderen. Hij biedt interessante inzichten over hoe we spirituele en materiële doelen met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, daarbij kijkend naar thema’s die variëren van ambitie, werkverslaving, vriendschap en seksualiteit tot de plaats van het gebed en het offer in het huidige Christendom.

  Gewoon werk, buitengewone genade is zeer boeiend en verhelderend, daar het zowel een ontroerend persoonlijk verhaal als een inspirerend werk van de moderne spiritualiteit is.

   

  11 x 16,5 cm. 192 pag.

   

  • Nr. 2506

   

   

   

  € 12,10
  In winkelmandje

   
 •  

  Het leven na dit leven

  Het leven na dit leven

  Door: F. Suárez

  Later… Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er wanneer het leven dat een mens geleefd heeft, slechts een vage herinnering wordt voor degene die hij achterliet? Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen een koud lichaam in staat van ontbinding overblijft? Als de mens en diens leven tot een hoop afval is verworden, hebben dan begrippen als verstand, liefde, schoonheid, wetenschap, lijden, aspiraties, werk, menselijk gedrag, zelfs tijd nog enige betekenis? Zal het echt enig verschil maken of die mens zijn leven hier op aarde heeft doorgebracht als een heilige of als een schurk? Maakt het enig verschil of een mens gedurende zijn leven hier op aarde goede dingen doet of dat hij zijn naaste kwaad berokkent?

  Elk van de twaalf hoofdstukken van dit boek is gebouwd rond de passage van de Schrift.

   

  16 x 22 cm, 208 pag.

  • Nr. 1661

   

   

  € 13,90
  In winkelmandje

   
 •  

  Hongerende zielen

  Hongerende zielen

  Door: Gerard J.M. van den Aardweg
  Bijna-dood ervaringen tonen hoogstens een glimp van het hiernamaals, maar wat komt daarna, als de ziel écht van het lichaam is gescheiden? Door alle eeuwen heen zijn er degelijk gedocumenteerde ervaringen en feiten geweest, die het bestaan van een ‘vagevuur’, een plaats of toestand van reiniging en uitboeting, bevestigen. Zichtbare sporen hiervan worden bewaard in het Museum van het Vagevuur te Rome, brengen het aangrijpende mysterie van het vagevuur dichterbij en doen een beroep op het medelijdende hart om de zielen die hongeren naar onze liefde te hulp te komen. Met foto’s van Janusz Rosikón.


  17 x 25 cm. 144 pag.  Gebonden, geïllusteerd.

  • Nr. 2153
  € 14,90
  In winkelmandje

   
 •  

  In het begin schiep God

  In het begin schiep God

  Theologische scheppingsleer

   

  Door: Pedro Urbano López de Meneses, pr.

  De tekst steunt op de christelijke traditie van de grote geestelijke auteurs. De leer over de schepping wordt uitgelegd zonder het leergezag uit het oog te verliezen, in het bijzonder de ontwikkeling van de scheppingsleer in de laatste catechismus van de katholieke Kerk.

  Dit boek wil, met andere woorden, meer inzicht geven in de woorden die we elke zondag aan het begin van de geloofsbelijdenis herhalen: “Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde”, in nauwkeurige samenhang met zowel de Traditie als het leergezag.

  De inhoud van dit boek is niet moeilijk samen te vatten: het gaat in de eerste plaats over de theologische vraag naar de betekenis van het woord “scheppen” wanneer men over God spreekt. Het is van belang om dit theologische begrip goed te omschrijven voordat men andere, hiermee verwante waarheden probeert te begrijpen: Verbond, uitverkiezing, belofte, gave…

  Hiervandaan zet het boek de fundamentele thema’s van de theologie van de schepping uiteen, in de logische volgorde van de Heilige Schrift: de bovennatuurlijke doelstelling van de schepping, de schepping en verheffing van de geestelijke schepselen, het verzet van de mens tegen de goddelijke plannen, het kwaad in de wereld, enz.

  15 x 21 cm. 142 pag.

  • Nr. 2530

   

  € 15,15

   

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Inleiding tot de theologie

  Inleiding tot de theologie

  Door: José Morales

  Deze Inleiding tot de Theologie biedt iedereen die op systematische wijze zijn geloof wil verdiepen en zich wil bezighouden met de wetenschap waarin God en het zoeken naar zijn Waarheid centraal staan, een helder overzicht van een aantal grondbegrippen.

  Het boek bevat vijf hoofdstukken:

  • Geloof en theologie, met een nadere uitleg van beide begrippen;

  • De aard van de theologie, waarin onder meer de verhouding tussen geloof en rede aan de orde komt;

  • De bronnen van de theologie, waarin nadruk wordt gelegd op de onverbrekelijke samenhang ervan;

  • Het Leergezag in het leven van de Kerk, met aandacht voor de betekenis ervan voor de theologie en de theoloog;

  • Theologie, cultuur en leven, waarin dieper wordt ingegaan op hun onderlinge betrokkenheid, de verhouding theologie en wetenschap en de mogelijkheid van een theologisch pluralisme.

  15 x 21 cm. 144 pag.

   

  • Nr. 2482

   

   

  € 12,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Katholieken evangeliseren

  Katholieken evangeliseren

  Handboek voor de nieuwe evangelisatie

   

  Auteur:: Scott Hahn

   

  De titel is bewust dubbelzinnig: Katholieken evangeliseren. Moeten katholieken evangeliseren, of dienen zij geëvangeliseerd te worden?

  De nieuwe evangelisatie is een taak waartoe Christus ons allen oproept. Het is de grote uitdaging van de Kerk in de 21e eeuw. Het is de opdracht waarmee u en ik zijn belast.

  Dit boek kan worden beschouwd als een handboek voor de nieuwe evangelisatie. Of misschien nog beter, het kan worden gezien als een handboek voor de uitvoering van onze opdracht, een gids om ons te helpen begrijpen wat het betekent om een geëvangeliseerde katholiek en een evangeliserende katholiek te zijn, en daar ook naar te leven.

   

   

  15,0 cm x 21,0 cm. 182 pag.

   

  • Nr. 2553

   

   

     € 12,85
  In winkelmandje

   
 •  

  Kinderen van God

  Kinderen van God

  Het genadeleven

   

  Door: Juan Francisco Pozo
   

  Dit boek legt de Katholieke leer over de genade uit aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon, zijn broer en de barmhartige Vader (Lucas 15,11-32). De opeenvolgende hoofdstukken, en een inleiding, gaan over:

  • de roeping van de mens (de mens, zijn oorsprong en zijn toekomst, het leven van de geest en het leven in de Geest, het Goede Nieuws);

  • de rechtvaardiging (zonde, genade, vergeving, innerlijke vernieuwing);

  • het genadeleven (de wegen van de genade, de medewerking van de vrijheid, de gaven van de heilige Geest);

  • de genade en de werken (invloed van de genade op het menselijk handelen, de menselijke en bovennatuurlijke persoonlijkheid);

  • de Christelijke heiligheid (de 'coördinaten' van de heiligheid, het gebed wordt leven, de Allerheiligste Mensheid van Christus).

  15 x 21 cm. 112 pag.

   

  • Nr. 2437

   

  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Korte geschiedenis van de Katholieke Kerk

  Korte geschiedenis van de Katholieke Kerk

  Door: José Orlandis

  'Dit boek bestaat uit vijfendertig hoofdstukken die allemaal worden ingeleid door een korte opsomming van de belangrijkste onderwerpen die in dat hoofdstuk aan de orde komen. Deze Korte geschiedenis van de katholieke Kerk is primair een boek dat over de religieuze historie handelt, maar ik heb steeds geprobeerd om de politieke, culturele en sociale aspecten van de tijden waarin de christenen leefden in het oog te houden. De chronologische tabel aan het einde van het boek kan de lezers helpen om de christelijke gebeurtenissen in hun historische context te plaatsen.        Ieder boek wordt met een bepaald doel geschreven. Ik heb geprobeerd eenvoud na te streven, maar dat betekent niet dat het niet ambitieus is. Ik hoop dat iedereen na het lezen van dit boek een helder beeld zal hebben van de eerste twintig eeuwen van het christendom.'                                                       Uit het Voorwoord van de schrijver

  12 x 21 cm. 200 pag.

   

  • Nr. 2374

   

  € 14,15
  In winkelmandje

   
 •  

  De stoel van Petrus

  De stoel van Petrus

  Door: Bart Demyttenaere

  De auteur is er in geslaagd tot in de top van het Vaticaan door te dringen. Hij confronteerde aartsbisschoppen, pauselijke medewerkers en curiekardinalen met de hoeksteen van het kerkelijk apparaat: de rots Petrus. De auteur opende de deuren van de Vaticaanse bibliotheek en de Geheime Archieven, sprak met de hoogstgeplaatste vrouw in een select mannenwereld, trok op met Zwitserse wachters, schoonmaakploegen, de webmaster en nuntiï en slaagde er uiteindelijk in paus Benedictus XVI persoonlijk te ontmoeten.

  17 x 22 cm. 368 pag.  Geïllustreerd.

   

  • Nr. 2279
  € 25,70
  In winkelmandje