Stg. Verzendboekhandel Colomba


Voorlaatste nieuwsbrief

Voorlaatste nieuwsbrief
13 producten

 •  

  Belijdenissen -In eigentijdse bewerking-

  Belijdenissen -In eigentijdse bewerking-

  Door: Augustinus

  Deze uitgave is een vertaling van de geactualiseerde en verkorte bewerking van de confessions in hedendaagse taal die P.A. Urbina in 1974 publiceerde en al dertien herdrukken kent.

  11 x 16,5 cm. 286 pag.

  • Nr. 1228
  € 10,25
  In winkelmandje

   
 •  

  Liefde tot het uiterste toe

  Liefde tot het uiterste toe

    Door: J. Hermans, pr.

  In de veertigdagentijd worden de gelovigen aangespoord om zich op de viering van Pasen voor te bereiden door zich meer dan anders toe te leggen op het aanhoren en overwegen van het woord van God en op het gebed.

  Daarom is de veertigdaagse vastentijd bij uitstek een periode van geestelijke verdieping in het evangelie dat de opgang van Jezus naar Jeruzalem verhaalt.

   

  Hoe beleefde Jezus zijn opgang naar zijn lijden, sterven en verrijzen? Hoe bereidde Hij zijn leerlingen erop voor? En wat betekent dit voor degene die nu als leerling van de Heer bij Hem wil blijven?

  Over de gebeurtenissen in het leven van Jezus te Jeruzalem geeft de evangelist Johannes uitvoerige uiteenzettingen vanaf het twaalfde hoofdstuk van zijn evangelie. Ze vormen een ontdekkingstocht naar de persoon van Jezus zelf.

   

  Het boek “Liefde tot het uiterste toe” helpt de gelovige om samen met de evangelist steeds dieper door te dringen in de zending en de persoon van de Heer.

   

  De overwegingen in dit boek zijn bedoeld voor geestelijke lezing en gebed, voor bezinningsdagen en retraite en bieden uitgangspunten voor de verkondiging. Het evangelie wordt vijf hoofdstukken lang stap voor stap, bijna vers na vers gevolgd. En telkens wordt nagegaan, wat de betekenis van de evangelietekst is voor het leven van de gelovige nu. Zo wordt men binnengeleid in het mysterie van Jezus’ opgang naar zijn Paasmysterie.

  Een ideaal boek voor een doelbewuste beleving van de veertigdagentijd.

  Geestelijke lezing van het evangelie volgens Johannes (12-16)

  ten dienste van gebed en overweging, bezinningsdagen en retraite,

  preekvoorbereiding en verkondiging.


  13,5 x 21 cm. 288 pag.

  • Nr. C 2250
  In prijs verlaagd!  € 20,56 € 10,00
  In winkelmandje

   
 •  

  De Mis en het geestelijk leven

  De Mis en het geestelijk leven

  Door: B. Vasconcelos

  De auteur laat zien hoe de gelovigen een werkelijk actieve rol kunnen spelen in de heilige Mis, hoe ze zich met Christus, priester en offerande, kunnen vereenzelvigen en hoe hoe de Mis het centrum van hun leven kan worden. Hiertoe volgt hij de gebeden en teksten van de Mis. Na een uitleg over de inhoud en betekenis van elke tekst, relateert hij deze aan het dagelijks leven van de lezers en daagt hij hen uit hun leven met de geest en strekking hiervan in overeenstemming te brengen.

  Paus Johannes II schrijft in zijn encycliek  'Ecclesia de Eucharistia': "Door Zijn offer aan de Kerk te schenken heeft Christus ook het geestelijke offer van de Kerk tot het Zijne gemaakt, de Kerk die geroepen is zichzelf te offeren in eenheid met het offer van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie leert wat betreft de gelovigen: 'Deelnemend aan het eucharistisch offer, dat de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven is, dragen zij het goddelijke Offerlam en zichzelf met Hem op aan God'." 

  Wie de eucharistie zo wil beleven zal in dit boekje een uitstekende gids vinden.

   

  'Ecclesia de Eucharistia', zie onze website onder nummer K46

   

  11 x 16,5 cm. 160 pag.

  • Nr. 1660
  € 10,80
  In winkelmandje

   
 •  

  Ik heb dorst

  Ik heb dorst

  Door: Jacques Gauthier

   

  Dit boek heeft iets duizelingwekkends!

   

  Twee heiligen van de 20e en 21e eeuw.

  Thérèse van Lisieux en moeder Teresa.

   

  Jacques Gauthier neemt de lezer mee naar de bron van waaruit zij leefden:

  De peilloze dorst van Jezus naar onze liefde.

   

  Jezus zegt:

  Geef Mij te drinken.

  Ik heb dorst.

   

  Thérèse zegt:

  Hoe meer ik Hem te drinken gaf,

  Des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe.

   

  Moeder Teresa zegt:

  Zolang jullie Jezus niet horen in de stilte van je hart,

  Kun je zijn ‘Ik heb dorst’ ook niet horen in het hart van de armen.

   

  Dit boek verandert de lezer

  Het doet dorsten naar meer,

  over Thérèse, over moeder Teresa,

  over Jezus.

   

  15,5 x 22 cm. 136 pag.

  • Nr. 2559

   

  € 9,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Inleiding tot het devote leven

  Inleiding tot het devote leven

  Door: Franciscus van Sales

  In de Inleiding tot het devote leven gaat Franciscus van Sales ervan uit dat een godvruchtig leven voor iedereen is weggelegd en niet is voorbehouden aan mensen met een speciale roeping of levensstaat. Hij zegt hierover: 'Ik ben juist van plan om die mensen te helpen die door hun levensstaat verplicht zijn een naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. Juist bij zulke mensen bestaat vaak het misverstand dat het streven naar de godsvrucht voor hen iets onmogelijks zou zijn'. En: 'De godsvrucht past zich aan bij de krachten, werkzaamheden en plichten van ieder van ons afzonderlijk'.

  De lezer wordt in de ‘Inleiding tot het devote leven’ bij de hand genomen om te proberen om, geholpen door praktische aanwijzingen, stapsgewijs een beter mens te worden en te groeien in liefde tot God. Dit leven in en met God is devoot leven.

  11 x 16,5 cm. 400 pag.

  • Nr. 2441

  € 15,15
  In winkelmandje

   
 •  

  Boven God niets

  Boven God niets

  Door: Jean Lafrance, pr.
  Deze bekende Franse priester wil de lezer helpen om het gebed in zichzelf te vinden en te laten opbloeien door de overgave aan de Heilige Geest.

  13,5 x 19,5 cm. 150 pag.

  • Nr. 1122
  € 15,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Richtlijn voor het geestelijk leven

  Richtlijn voor het geestelijk leven

  en andere geestelijke werken
  Door: Ludovicus Blosius

  Verschillende jaren heb ik de Richtlijn voor het geestelijk leven en andere geestelijke werken gebruikt voor een geestelijke lezing tijdens mijn retraite en iedere keer opnieuw werd ik getroffen door de wijsheid, geestelijke diepgang en trefzekerheid van het werk van Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois). De geestelijke werken van deze Abt vond ik zo inspirerend dat ik ze gelezen heb als een tweede “Navolging van Christus”.

  Abt Blosius had samen met Karel V in Gent zijn opvoeding genoten en was in Leuven een leerling geweest van de latere paus Adrianus VI. Hoewel de schrijver dus uit onze streken afkomstig is, heeft hij zijn werken in de Latijnse taal geschreven, bestemd als ze waren voor monniken, geestelijken en ontwikkelde leken. Deze zijn daarna in vele talen vertaald, maar er was nog steeds geen hedendaagse Nederlandse vertaling van beschikbaar.

  Het verheugt me daarom dat eindelijk deze Nederlandse uitgave kan verschijnen door de goede zorgen van priester drs. N. Mantje en van drs. W. Peeters, die de hele tekst heeft doorgenomen en correcties heeft aangebracht. Aan hen beide wil ik mijn hartelijke dank uitspreken en dit werk wil ik graag ter lezing en meditatie aanbevelen. Dat het vele moge helpen om Christus na te volgen.

  + Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

  15,5 x 23,5 cm. 256 pag.

  • Nr. 2513

   

  € 18,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Mijn katholieke geloof verklaard

  Mijn katholieke geloof verklaard

  Door: Prof. Mr.F.J.M. Feldbrugge
  De auteur maakt duidelijk waarom hij katholiek is en wat dat voor hem inhoudt.
  Het christendom lijkt veruit het meest te appelleren aan het menselijk verlangen naar waarheid, goedheid en schoonheid. Hoe komt men tot dit inzicht en wat betekent het voor de individuele gelovige?

  12 x 20 cm. 88 pag.

  • Nr. C 1506
  € 12,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Geloof in beeld

  Geloof in beeld

  Nederlandstalige uitgave van het in samenwerking met Libreria Editrice Vaticana uitgegeven zeer practische boekje in zakformaat waarmee de gelegenheid geboden wordt om op eenvoudige wijze -door middel van teksten uit de Bijbel en de Katechismus van de Katholieke Kerk- het geloof te leren kennen.
  Iedere pagina werd fraai geïllustreerd om de geest en het hart te openen.

  Het boekje is onderverdeeld in 4 hoofdstukken:
  * Wat te geloven (het Credo)
  * Wat het geloof geeft (de Sacramenten)
  * Wat het geloof vraagt (de Geboden)
  * Wat het geloof voedt (het Gebed)

  10 x 21 cm. 160 pag. Zeer rijk geìllustreerd.

  • Nr. C 1380
  In prijs verlaagd!  € 14,50 € 7,25
  In winkelmandje

   
 •  

  Met fietskaart en kompas

  Met fietskaart en kompas
  God houdt van kinderen

  Door:  Mgr. R. Mutsaerts

  De onbevangenheid die eigen is aan kinderen is vaak een betere aanzet tot geloof dan het scherpzinnigste boek van de geleerdste professor. De verhalen in dit boek gaan uit van de belevingswereld van kinderen van deze tijd. De voorvallen zijn alledaags en de personages zou je zo op straat tegen kunnen komen. Telkens is er een link met een Bijbelverhaal. Als er iets is dat Jezus duidelijk heeft willen maken, dan is het wel dat God van mensen houdt, toen en nu. En tegen de mensen zegt Jezus, dat ze moeten worden als kinderen. Voor de jeugd en kinderen is dit eenvoudige boek geschreven, maar eigenlijk is het bedoeld voor iedereen die zijn of haar onbevangenheid niet heeft verloren (of het terug wilt vinden).

   

  17,5 x 24,5 cm. 168 pag.  Geïllustreerd, gebonden

  • Nr. 2355
  € 15,00
  In winkelmandje