Stg. Verzendboekhandel Colomba


Voorlaatste nieuwsbrief

Voorlaatste nieuwsbrief
12 producten

 •  

  Veel geluk met je geloof

  Veel geluk met je geloof

  Door: Hans Bouma
  'Het is toch wel een voorrecht, als je de weg van het geloof gaat', stelt Hans Bouma.'Een boekje voor jonge mensen, dat laat zien hoe goed je op deze weg tot je recht komt. Een passend geschenk, met mooie kleurenfoto's.

  15,5 x 16,5 cm. 60 pag. Gebonden, geïllustreerd.

  • Nr. 1505
  In prijs verlaagd!
  € 12,85 € 9,95
  In winkelmandje

   
 •  

  Over de Heilige Eucharistie

  Over de Heilige Eucharistie

  Door: Jozefmaria Escrivá
  In dit boekje zijn twee homilieën samengebracht van de heilige Jozefmaria Escrivá over de heilige Eucharistie. In de eerste wordt dit mysterie beschouwd als offer en communie( de heilige Mis); in de tweede als sacrament ter aanbidding (de werkelijke tegenwoordigheid buiten de H. Mis).

  16,5 x 11 cm. 64 pag.  Geïllustreerd.

  • Nr. 2185
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Het doopsel van kinderen

  Het doopsel van kinderen

  Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst.

   

  Door: Mag.Dr. J. Hermans

  Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste deccenia is het percentage kinderdoopsels vrij constant gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.

  Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet-praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind? Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's? Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben zij nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

  Dit theologisch en liturgisch handboek over het eerste initiatiesarament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen. Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt het ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraal betrokken is, de noodzakelijk informatie om bij te dragen tot een beter begrip van het sacrament waardoor een kind christen wordt.

  15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. C 700
  In prijs verlaagd!  € 18,60 € 14,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods vergevende liefde

  Gods vergevende liefde

  Door: J. Boers, pr.


  Talloze mensen, met name jongeren, zijn op zoek naar echtheid en waarheid. Maar juist doordat zij eerlijk willen zijn, zien zij dat die waarden in hun eigen leven ontbreken.

  Gelukkig komen velen al zoekend in contact met God als liefdevolle en vergevende Vader.

  Hij vergeeft en geneest. Hij houdt van ons zoals we zijn, met onze idealen èn gebrekkigheid.

  Als we maar de kans krijgen om onze gebrekkigheid, onze zondigheid tegenover God uit te spreken en die vergeving te ontvangen.

  Het vergeten sacrament van de verzoening is die kans; de ‘biecht’, op een nieuwe manier beleefd: bevrijdend en vernieuwend.


  11 x 18 cm. 48 pag.

   Nr. C 409

   

  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  De zeven sacramenten

  De zeven sacramenten

  Beknopte Sacramentenleer

   

  Auteur: Enrique Moliné

  Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk inzake de zeven sacramenten.

  Speciale aandacht behoeft de eucharistie, aangezien die het sacrament is van het Lichaam en Bloed van de Heer, en van zijn lijden en dood, waarborg van het eeuwige leven. De eucharistie is de bron en het middelpunt van de andere sacramenten.

  Er is gekozen om een klassieke opbouw te volgen, een opbouw die door de Catechismus van de Katholieke Kerk nog steeds wordt gebruikt. Het eerste hoofdstuk behandelt dus de Algemene Sacramentenleer. Elk volgende hoofdstuk gaat over één sacrament. Het boek eindigt met een kort aanhangsel over de sacramentaliën en de uitvaartliturgie. De lezer kan vrijelijk de volgorde kiezen waarin hij wil lezen, aangezien de hoofdstukindeling verschillende volgordes mogelijk maakt.

  Verwijzingen naar de heilige Schrift en het Leergezag van de Kerk komen veelvuldig voor. De beknoptheid waaraan ik was gehouden bij het schrijven van deze bladzijden, noopte mij echter verwijzingen naar klassieke theologen en moderne auteurs tot een minimum te beperken. (uit de inleiding)

   

  15 x 21 cm. 224 pag.

  • Nr. 2470

   

  € 14,75
  In winkelmandje

   
 •  

  De Sacramenten

  De Sacramenten

  Teksten van Inos Biffi. Illustraties van Franco Vignazia
  In dit boekje worden aan kinderen in korte heldere zinnen de Sacramenten uitgelegd. Het is gemaakt om gebruikt te worden door het kind, tezamen met de volwassene, die het geloof doorgeeft dat hij zelf ontvangen heeft. Door de prachtige in vier-kleurendruk uitgevoerde illustraties zal deze katechese zowel de geest als het hart van ieder kind aanspreken.

  17,5 x 25 cm. 32 pag. Gebonden.

  • Nr. C 458

  Een bijzonder fraai geschenk.

  In prijs verlaagd!  € 9,10 € 7,70
  In winkelmandje

   
 •  

  Geroepen om te dienen

  Geroepen om te dienen

  Werkers in de wijngaard van de Heer


  Door: Simon Dankers

  Hoe kan ik weten of ik geroepen ben en hoe kan ik groeien in mijn roeping?

  Dit boekje is een kennismaking met het priesterschap en vooral een gids voor jonge mannen die willen onderzoeken of dit de levensstaat is waartoe God hen persoonlijk roept. Ook hoopt het een aansporing te zijn om te bidden voor priesterroepingen.

   

  Van dezelfde auteur verscheen eerder bij Colomba een studie over de theologie van het lichaam volgens paus Johannes Paulus II: In liefde verenigd (inmiddels 5e druk)

   

   

  17 x 24 cm. 96 pag.

   

  • Nr. 2398

     € 5,00
  In winkelmandje

   
 •  

  Trouwen of samenwonen?

  Trouwen of Samenwonen?

  Door: Anthony Garascia 

  Dit boekje is zowel voor stellen die reeds samenwonen als voor elk verloofd stel dat een kerkelijk huwelijk wenst, een hulpmiddel om met andere ogen naar dit onderwerp te kijken. Het boekje bevat: Een andere kijk op de acht meest gebruikelijke opvattingen inzake het samenwonen. Bruikbare beschrijvingen van negen mogelijke problemen die, door samen te wonen, in de toekomst veroorzaakt kunnen worden. Tevens zijn vragen bijgevoegd om stellen te helpen een inschatting te maken van hun eigen situatie. Acht positieve stappen die stellen kunnen zetten om hun kans op toekomstig geluk zo groot mogelijk te maken.

  11 x 16,5 cm. 48 pag.

  • Nr. 2246
  € 3,75
  In winkelmandje

   
 •  

  Gods verbindende liefde

  Gods verbindende liefde

  Door: J. Boers, pr.

  We kunnen God niet zien, niet voelen, en juist in deze tijd is ons dat een groot probleem, waar zoveel te zien en te voelen geboden wordt.

  Mede daarom, en door de vele gesprekken met zoekende jonge mensen wordt in dit boekje geprobeerd te ontdekken dat de lieve heer toch dichterbij is dan we denken. 

  Ziehier zijn poging om mensen van nu te laten ontdekken hoe dichtbij en voelbaar aanwezig de Heer is in en door het sacrament van het huwelijk.

  11 x 18 cm. 40 pag.

  • Nr. C 1768
  € 2,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Dienaar van de vreugde

  Dienaar van de vreugde

   

   

  Door: Kard. Walter Kasper

   

  Dit boek is een inspirerend en warm pleidooi voor de grote verantwoordelijkheid van priesters in de kerk, met oog voor hun roeping, hun apostolische zending, hun dienst aan de missionaire opdracht van de kerk en de rol die ze kunnen spelen in het doorgeven van de vreugde van het geloof. Met een voorwoord van kardinaal Godfried Danneels.

   

  14 x 22,5 cm. 176 pag.  Gebonden.

   

  • Nr. 2189 
  € 20,00
  In winkelmandje