Stg. Verzendboekhandel Colomba


Katholiek onderwijs in de tijd

€ 13,93

C 1185Door: Mr. L.A. Struik
Dit boek brengt in grote lijnen en chronologisch de ontwikkeling van het bijzonder katholiek onderwijs in Nederland in beeld. Vanaf de eerste strijd om de vrije school onder het regime van koning Willem I tot en met het paarse regeeraccoord van juli 1998. Daarbij observeert de auteur de relatie tussen het katholiek onderwijs en de Rooms-Katholieke Kerk vanaf het Mandement der Nederlandse bisschoppen over het onderwijs (1868) tot en met de brief van de bisschoppen 'Het Katholiek Onderwijs en de komende tijd' (1996).

15 x 24 cm. 128 pag.

  • Nr. C 1185