Stg. Verzendboekhandel Colomba


Priester zijn

€ 15,15

2373Door: Federico Suárez

De sociale status van de priester is gedevalueerd. Veel van zijn vroegere taken schijnen evengoed door leken te kunnen worden overgenomen. Het lijkt soms of hij op weg is de manager van een pastoraal team te worden, één van de pastores, een religieuze ambtenaar. Maar de vervaagde contouren van het priesterschap worden op slag weer zichtbaar door de gloedvolle woorden van de heilige pastoor van Ars: Zonder de priester zouden de dood en het lijden van onze Heer tot niets dienen! Hij bezit de sleutel tot de hemelse schatten: hij is het die de deur opent, de rentmeester van de goede God, de beheerder van zijn goederen ... Laat een parochie twintig jaar zonder priester, en ze gaan daar dieren aanbidden! Een priester kan deze heilige taak alleen uitvoeren als hij echt priester ís, in heel zijn doen en laten, 24 uur per etmaal. Het is net als bij een echte moeder, een echte vader, een echte dokter: het is een speciale manier van zijn. Wat dat inhoudt wordt hier in gewone woorden, natuurlijk, zonder prekerigheid, openhartig en direct verteld. Alleen een echte priester kan het uit eigen ervaring zo zeggen.   Voorwoord door Mgr. J. Hendriks, rector Groot-Seminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam).

15 x 21 cm. 244 pag.

 

• Nr. 2373