Stg. Verzendboekhandel Colomba


Fundamentele theologie

€ 17,20

2531Door: Jutta Burggraf

In de begintijd van de Kerk nodigde de heilige Petrus christelijke gemeenten die in de verschillende streken van Klein-Azië leefden uit, om te getuigen van hun geloof in Jezus Christus: “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft”.

Deze opdracht die de apostel hun toevertrouwt, is de kern zelf van de fundamentele theologie. Om deze tekst te begrijpen, moeten we de context begrijpen. We bevinden ons in het jaar 64 of 67, waarin waarschijnlijk het martelaarschap van de heilige Petrus plaatsvond.

Als een christen in dit vijandige klimaat trouw bleef aan Christus en volgens zijn geloof handelde, werd hij vaak niet alleen gediscrimineerd, maar ook vervolgd, en zelfs omgebracht.

Hieruit volgt dat het fundamentele doel van de heilige Petrus een dubbel antwoord schijnt te zijn op deze ingewikkelde situatie.

Enerzijds wil hij de zijnen troosten en hen aansporen om standvastig te zijn bij tegenspoed, anderzijds raadt hij hun aan om hun persoonlijke houding aan anderen diepgaand uit te leggen, zodat die hen steeds beter begrijpen.

15 x 21 cm. 210 pag.

• Nr. 2531

 

€ 17,20