Stg. Verzendboekhandel Colomba


De ethiek van Thomas van Aquino

€ 23,30

C 1310Door: Prof. Dr L.J. Elders
Dit boek beoogt een overzicht te bieden van de ethiek van Thomas van Aquino, in zover deze op inzichten van het natuurlijk verstand steunt. Terwijl sommige onderdelen van Thomas' ethiek, zoals zijn traktaat over de natuurwet in de vakliteratuur vaak besproken worden en men hiervoor een grote bewondering heeft, zijn de kwesties over de gemoedsbewegingen en deugden voor velen onbekend terrein. Deze studie wil de lezer met Thomas' geniale uiteenzettingen over de gehele zedenleer bekend maken.

14,5 x 22 cm. 320 pag.

  • Nr. C 1310