Stg. Verzendboekhandel Colomba


Doodscultuur in ontwikkeling

€ 11,60

C 705 

Door: Prof. Dr. W.J. Eijk, Dr. Th.A.M. van der Horst, Mr. H. van der Kolk

Moeten zwaar defecte pasgeborenen, langdurige comateuzen en demente bejaarden gedood kunnen worden? Gaat het hier om mensen? Wat wil men verstaan onder een onleefbaar leven? Gaat het dan ook om een psychiatrische patiënt die van het leven af wil? En moet bij een levensbedreigende aandoening een behandeling maar achterwege blijven? Bestaat er een zelfbeschikkingsrecht? Wat is in de meningsvorming de invloed van het taalgebruik? Deze en daarmee verband houdende vragen komen aan de orde in dit boek.


15 x 24 cm. 90 pag. Gebonden

  • Nr. C 705