Stg. Verzendboekhandel Colomba


Leveringsvoorwaarden

Prijzen:

De op deze website vermelde prijzen zijn in Euro's (€) en inclusief BTW,  en onder voorbehoud van recht op wijziging. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Colomba tot het volledige factuurbedrag is betaald. Bij alle bestellingen wordt een bedrag voor verzendkosten (behandelings- verpakkings- en bezorgkosten) in rekening gebracht, tenzij anders staat vermeld.

Zichttermijn:

Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld heeft de besteller 7 dagen tijd, gerekend na datum van de rekening, te besluiten of hij het (de) artikel(en) wil houden. Na de zichttermijn is de koop dus gesloten. De verzendkosten van de levering en van de eventuele retourzending, al dan niet door Colomba geregeld, komen ten alle tijde voor rekening van besteller.

Bezorging/verzending:

De leveringen binnen Nederland worden verzorgd door o.a. Selektvracht en/of TPG Post. Tenzij anders opgegeven, wordt de bestelling aan huis bezorgd of, indien u niet thuis bent, bij (over)buren. U treft dan een kaartje in uw brievenbus aan met de vermelding waar uw pakket is afgeleverd, wanneer de bezorger opnieuw het pakket bij u brengt, dan wel een bericht of u telefonisch een afspraak wilt maken voor bezorging.

Voor leveringen buiten Nederland maken wij o.a. gebruik van TPG Post. Voor iedere verzending geldt dat deze plaatsvindt voor risico en kosten van de besteller. (Eventuele verzekering is via ons mogelijk).

Retourzending:

Bestellingen worden door Colomba met zorg uitgevoerd. Wanneer desondanks iets van de (deel)zending door besteller niet in orde wordt bevonden kan, binnen 7 dagen na datum van de rekening, de zending:


Binnen Nederland:

● door besteller gefrankeerd aan Colomba worden teruggezonden.

● door Colomba bij besteller worden opgehaald.

   (De kosten van deze service worden bij de besteller in rekening gebracht).


Buiten Nederland:

● door besteller gefrankeerd aan Colomba worden teruggezonden.

Bij een retourzending dient de besteller d.m.v. een bij te sluiten mededeling de reden van retourzending op te geven.

Ongefrankeerde (retour) zendingen, worden nimmer door Colomba geaccepteerd. De kosten van (retour) zendingen naar ons antwoordnummer worden altijd in rekening gebracht.

Betaling:
Betaling dient strikt netto, binnen 30 dagen na datum van de rekening te geschieden. Eventuele onverhoopte herinneringskosten komen ten alle tijde voor rekening van de besteller. 

Overige condities:

Levering aan postbusnummers is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk afzonderlijk overeengekomen.

● Voor alle artikelen geldt: zolang de voorraad strekt.
● Prijs-, model- en kleurwijzigingen, alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.

   Uit onze ervaring is gebleken dat uitgevers 2x per jaar hun prijzen verhogen met ca. 3,5%.
● Colomba is niet verantwoordelijk voor levertijdsoverschrijdingen vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van      overmacht.
● Voor de boekhandel, parochies, instellingen en organisaties gelden speciale condities, welke op aanvraag gaarne              worden toegezonden.

Enig voorbehoud:

● Bij iedere bestelling wordt bezien of deze uitgevoerd kan worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie
   betreffende het bestel- en betaalgedrag van de besteller en de administratieve gegevens van Colomba.
● Colomba heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals bijv. het vragen van
   vooruitbetaling of levering onder rembours.

Registratie:

Bestellers worden in ons bestellersbestand opgenomen. Wij verstrekken buiten ons doel van registratie geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht. Door het plaatsen van een bestelling wordt Colomba tevens gemachtigd om -zo nodig- gegevens omtrent het domicilie van besteller bij andere instanties op te vragen. (Zulks i.v.m. adreswijziging door verhuizing e.d.)

Door het plaatsen van een bestelling geeft besteller te kennen dat hij met de leveringsvoorwaarden accoord gaat.

Hiermede vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

© Stichting Verzendboekhandel Colomba 2020

 **************************************************************************************
Voor ons evangelisatie-werk zijn wij mede afhankelijk van uw financiële steun. Uw financiële bijdrage

is van harte welkom op rekeningnr. NL22 ABNA 04.26.23.96.01  t.n.v. Stichting Verzendboekhandel Colomba te Oegstgeest.

Onze hartelijke dank hiervoor.
**************************************************************************************

 

 


HomeHome