Stg. Verzendboekhandel Colomba


Redenen om te geloven

€ 14,91

2220Door: Scott Hahn
In de eerste brief van Petrus zegt hij “heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe dit met zachtmoedigheid en respect” (1 Pe 3, 15-16a). De weg die wij moeten volgen blijkt uit het gebruik van het woord 'altijd' door de heilige Petrus. Wij moeten, zoals padvinders, altijd 'voorbereid' zijn om uit te leggen waarom wij geloven wat wij geloven.
Die uitspraak veronderstelt dat wij ons geloof op rationele gronden kunnen verdedigen en dat wij bereid zijn om ons, gedurende ons hele leven, te prepareren om de geloofsartikelen die wij belijden, te kunnen verdedigen. De redenen om te geloven worden door de auteur op heldere en persoonlijke wijze vanuit drie invalshoeken benaderd:

Deel   I: Natuurlijke redenen
Deel  II: Bijbelse redenen
Deel III: Koninklijke redenen

14,5 x 21 cm. 192 pag. 

  • Nr. 2220