Stg. Verzendboekhandel Colomba


De kerkvaders

€ 25,19

C 2204Paus Benedictus XVI is een groot kenner van de kerkvaders. In zijn denken en schrijven is hun invloed voortdurend te bespeuren. Veertig jaar geleden al wees de toenmalige hoogleraar Joseph Ratzinger op het belang van deze getuigen van het jonge christendom. Tussen 7 maart 2007 en 25 juni 2008 besprak hij als paus in 45 conferenties een groot aantal kerkvaders uit Oost en West tijdens zijn wekelijkse woensdagaudiënties. Deze zijn in dit boek bijeengebracht.

De paus verstaat de kunst deze kerkvaders en hun geschriften zó te presenteren dat ze tot leven komen en dat hun boodschap voor onze tijd en voor ieder mens persoonlijk onontkoombaar helder wordt.
In het voorwoord schrijft Mgr. Dr. Everard de Jong: “In het huidige tijdsbestel, dat gekenmerkt wordt door vluchtige mediale hypes, is het goed werk te lezen van hen die aan de basis hebben gestaan van de christelijke identiteit en de waarden en normen van Europa en Nederland. Juist kerkvaders leren dat het leergezag van de Kerk gezien kan worden als een dienst aan de levenskunst en het levensgeluk van de mensen. Ook in onze tijd”

15 x 22,5 cm. 280 pag.  Gebonden.

  • Nr. C 2204