Stg. Verzendboekhandel Colomba


Naar Gods beeld

413 

Man en vrouw

 

Door: Johannes Paulus II

De mens in zijn bijbelse naaktheid, in zijn oeronschuld, vrij van schaamte en in volle geluk.

De mens in zijn geslachtelijke twee-eenheid, in zijn lichamelijkheid als man en vrouw.

De mens die eenzaam is maar wiens lichaam geschapen is voor de liefde, in wederzijdse gave, in gemeenschap van personen.

Geliefde onderwerpen voor een Karol Woityla die in deze materie niet aan zijn proefstuk is. Ook op dit terrein vecht deze Poolse paus voor de waardigheid van de mens. In het voetspoor van Jezus die afrekent met spitsvondigheden van de wet, grijpt hij terug naar de wortels van ons mens-zijn. Geschapen schoonheid die volkomen openbloeit onder de blik van God.

Zo groeit deze studie uit tot een antropologie en tot een theologie van het lichaam, op een bepaalde manier theologie van de sekse. De auteur houdt hierbij zich opvallend ver van alle morele voorschriften en contingente casuïstiek, wat het boek zo interessant maakt. In alle openheid worden de meest delicate punten aangepakt in een bevrijdend perspectief.  

 

13 x 20 cm. 152 pag.

 

  • 413