Stg. Verzendboekhandel Colomba


De vreugde van het evangelie

€ 11,30

2520Evangelii gaudium

Door: Paus Franciscus

Paus Franciscus schreef zijn eerste apostolische exhortatie. Deze mooie tekst is geadresseerd aan bisschoppen, priesters, diakens en leken.
Het is een vreugdevolle en hoopvolle tekst over de aankondiging van het Evangelie in de wereld vandaag. De paus vraagt aan de christenen om dit profetisch programma zonder schroom waar te maken. Franciscus gaat uitvoerig in op diverse items zoals: de hervorming van de kerk met haar specifieke zendingsroeping, de uitdagingen en valkuilen bij pastorale werkers, de kerk als heel het volk Gods op weg naar evangelisatie, de homilie en haar voorbereidingen, de sociale integratie van minstbedeelden, vrede en sociale dialoog, spirituele motiveringen op het missionaire werkterrein. De paus heeft het ook over Maria, de ster van de nieuwe evangelisatie.

“Ik nodig elke christen uit, waar en welke situatie hij zich ook bevindt, om vandaag nog zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of tenminste de beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten. Hem elke dag zonder ophouden te zoeken. Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem is, want “niemand is uitgesloten van de vreugde die de Heer brengt”. En de Heer stelt diegene die dit risico nemen, niet teleur: wanneer iemand een kleine stap in de richting van Jezus zet, ontdekt hij dat Jezus al op hem wachtte, met open armen”. Paus Franciscus


15 x 21 cm. 188 pag.


  • Nr. 2520