Stg. Verzendboekhandel Colomba


Catechismus van de Katholieke Kerk

€ 51,16

2140‘De Heer heeft aan zijn kerk de zending toevertrouwd het geloofsgoed te bewaren, een zending die zij te allen tijde vervult.’ Vanuit deze bezieling heeft Paus Johannes XXIII aan het Tweede Vaticaans Concilie ‘als voornaamste taak opgedragen het kostbaar christelijk geloofsgoed beter te bewaren en diepgaander uit te leggen, opdat het toegankelijker zou worden voor de christengelovigen en voor alle mensen van goede wil.’  (Uit de inleiding van Johannes Paulus II)

Vanuit deze visie is de Catechismus van de Katholieke Kerk allereerst een referentiewerk waarin het geloof van de kerk systematisch wordt uiteengezet. Bestemd voor de hele wereld biedt dit werk een levende getuigenis van het katholieke geloof, een momentopname, gedragen door de traditie. Zo is deze catechismus ‘de uitdrukking van wat het leergezag voorhoudt, van wat de kerk meedraagt aan morele levenshoudingen, aan sacramentele vieringen en aan spiritualiteit' (kardinaal G. Danneels).

‘Deze catechismus brengt dat wat voor ons geloven van belang is bijeen in een samenhangend en compact geheel. Geworteld in het verleden, is dit werk een gave voor vandaag en de toekomst’ (Nederlandse bisschoppen).

Inhoudelijk behandelt de catechismus:
* het geloof, vanuit de twaalf artikelen van het geloof;
* het christelijke mysterie, met nadruk op de sacramenten;
* het ‘leven in Christus’, met nadruk op de christelijke moraal;
* de tien geboden;
* het gebed.

Deze geactualiseerde Nederlandstalige uitgave telt diverse registers. Het zeer uitgebreide trefwoordenregister maakt het mogelijk snel inzicht te verkrijgen in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk op allerlei religieuze en maatschappelijke terreinen.

16 x 24 cm.  784 pag. Gebonden.

  • Nr. 2140