Stg. Verzendboekhandel Colomba


Kerkelijk recht

€ 23,80

1183Door: Jan Hendriks

Handboek voor de pastorale praktijk

Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk. In het eerste deel van dit boek komen vragen aan bod als: hoe is de bestuursverantwoordelijkheid in parochies geregeld? Welke taken heeft een kerk- of parochiebestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij opheffing of fusies van parochies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organistatie van het bisdom wordt eveneens in grote lijnen behandeld evenals de kerkelijke beroepsprocedures en de procedure bij seksueel misbruik. In het tweede deel van dit handboek worden de voornaamste bepalingen met betrekking tot de kerkelijke vieringen behandeld: doopsel, vormsel, de eucharistieviering, biecht, ziekenzalving, huwelijk, uitvaarten, woord- en communievieringen, zegeningen en andere vieringen komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kerkelijke aspecten van de voorbereiding van een huwelijk en de redenen waarom een kerkelijk huwlijk nietig kan zijn. Een trefwoordenregister helpt om snel het juiste antwoord op juridische kerkelijke vragen te vinden.

Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks (*1954) is hulpbisschop van het bisdom Haarlem - Amsterdam.

 

15 x 24 cm. 232 pag.

  • Nr. 1183