Stg. Verzendboekhandel Colomba


Richtlijn voor het geestelijk leven

€ 18,00

2513en andere geestelijke werken
Door: Ludovicus Blosius

Verschillende jaren heb ik de Richtlijn voor het geestelijk leven en andere geestelijke werken gebruikt voor een geestelijke lezing tijdens mijn retraite en iedere keer opnieuw werd ik getroffen door de wijsheid, geestelijke diepgang en trefzekerheid van het werk van Ludovicus Blosius (Lodewijk de Blois). De geestelijke werken van deze Abt vond ik zo inspirerend dat ik ze gelezen heb als een tweede “Navolging van Christus”.

Abt Blosius had samen met Karel V in Gent zijn opvoeding genoten en was in Leuven een leerling geweest van de latere paus Adrianus VI. Hoewel de schrijver dus uit onze streken afkomstig is, heeft hij zijn werken in de Latijnse taal geschreven, bestemd als ze waren voor monniken, geestelijken en ontwikkelde leken. Deze zijn daarna in vele talen vertaald, maar er was nog steeds geen hedendaagse Nederlandse vertaling van beschikbaar.

Het verheugt me daarom dat eindelijk deze Nederlandse uitgave kan verschijnen door de goede zorgen van priester drs. N. Mantje en van drs. W. Peeters, die de hele tekst heeft doorgenomen en correcties heeft aangebracht. Aan hen beide wil ik mijn hartelijke dank uitspreken en dit werk wil ik graag ter lezing en meditatie aanbevelen. Dat het vele moge helpen om Christus na te volgen.

+ Jan Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

15,5 x 23,5 cm. 256 pag.

• Nr. 2513