Stg. Verzendboekhandel Colomba


Menselijke liefde in het plan van God

2396Een kennismaking met de theologie van het lichaam

 

Door: Stefan van Aken en Lisette van Aken-de Graaf

 

De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor ons als mens komen aan de orde. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen behandelt dit boekje het grootste werk van de zalige Johannes Paulus II.

Het boekje is een weerslag van studie en vele jaren pastorale ervaring en leservaring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het onderwerp hebben opgedaan. De mooie ervaringen van de mensheid uit de oorsprong worden weergegeven, evenals de breukvlakken die voor ons hedentendage door lijden en moeiten zo herkenbaar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

 

Beide auteurs zijn verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam en docent “Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit”.

 

15 x 23 cm. 92 pag.

 

• Nr. 2396