Stg. Verzendboekhandel Colomba


O sterre der zee CD

Nu met korting! € 9,00

€ 14,50

6051Door: Hartebrugkoor, Leiden
Liederen tijdens het lof.

 1. Improvisatie over 'Sterre der Zee'

 2. O reinste der scheps'len

 3. U, rozenkrans, bemin ik

 4. Wat spreiden die lichten

 5. Wij groeten U, o koningin

 6. Gekomen is die lieve mei

 7. Maria Koningin

 8. Gebenedijd zijt gij!

 9. Maria te minnen

10. Wees gegroet, o Sterre

11. O aanminnige

12. Wonder van gloriepracht

13. In 't heilig altaarsacrament

14. Aan U o Koning der eeuwen

15. Improvisatie over 'Looft Uwen God alle tongen en talen'


Met tekstboekje.

49 minuten.

  • Nr. 6051