Stg. Verzendboekhandel Colomba


De Mis en het geestelijk leven

€ 10,80

1660Door: B. Vasconcelos

De auteur laat zien hoe de gelovigen een werkelijk actieve rol kunnen spelen in de heilige Mis, hoe ze zich met Christus, priester en offerande, kunnen vereenzelvigen en hoe hoe de Mis het centrum van hun leven kan worden. Hiertoe volgt hij de gebeden en teksten van de Mis. Na een uitleg over de inhoud en betekenis van elke tekst, relateert hij deze aan het dagelijks leven van de lezers en daagt hij hen uit hun leven met de geest en strekking hiervan in overeenstemming te brengen.

Paus Johannes II schrijft in zijn encycliek  'Ecclesia de Eucharistia': "Door Zijn offer aan de Kerk te schenken heeft Christus ook het geestelijke offer van de Kerk tot het Zijne gemaakt, de Kerk die geroepen is zichzelf te offeren in eenheid met het offer van Christus. Het Tweede Vaticaans Concilie leert wat betreft de gelovigen: 'Deelnemend aan het eucharistisch offer, dat de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven is, dragen zij het goddelijke Offerlam en zichzelf met Hem op aan God'." 

Wie de eucharistie zo wil beleven zal in dit boekje een uitstekende gids vinden.

 

'Ecclesia de Eucharistia', zie onze website onder nummer K46

 

11 x 16,5 cm. 160 pag.

  • Nr. 1660