Stg. Verzendboekhandel Colomba


Pelgrim in Rome & Pelgrim in gebed

Met korting! € 7,70

C 1300Om de pelgrims naar Rome te begeleiden bij hun bezoek aan de heilige plaatsen in de Eeuwige stad, heeft het door het Vaticaan ingestelde CENTRAAL COMITÉ VOOR HET GROTE JUBELJAAR 2000 een tweetal boekjes samengesteld die in vele talen zijn verschenen en waarvan aan Uitgeverij Colomba te Oegstgeest verzocht werd de Nederlandse editie in co-productie uit te geven.

Het boekje "PELGRIM IN ROME" benadrukt de hoofdreden waarom Rome de Eeuwige stad wordt genoemd: het christelijk geloof. In deze gids vindt men behalve historische en kunsthistorische informatie ook beknopte levensbeschrijvingen van de heilige die bij de plaats hoort en over hun spirituele boodschap.

Bij deze gids behoort het boekje "PELGRIM IN GEBED". Terwijl de gids nadruk legt op de spirituele boodschappen van de christelijke monumenten, bevat het gebedenboek, behalve teksten voor vieringen gebonden aan de heilige plaatsen, ook teksten die kunnen helpen te komen tot gemeenschappelijk en persoonlijk gebed.

Pelgrim in Rome en Pelgrim in gebed zijn uitsluitend tezamen verkrijgbaar.

13,5 x 18 cm. Zeer rijk geïllustreerd.

  • Nr. C 1300