Stg. Verzendboekhandel Colomba


De kruisweg -Clément-

€ 14,19

1278Door: Olivier Clément
Op verzoek van Paus Johannes Paulus II schreef de orthodoxe theoloog Olivier Clément deze nieuwe meditatie bij de kruisweg. Door dit oecumenisch gebaar getuigt de Paus van zijn waardering voor de Christenen in de Oosterse Kerk -de andere "Christelijke long" zoals hij ze zelf noemt- en voor hun diep gevoel voor spiritualiteit.
Er werd dikwijls gezegd dat het christelijke Westen het accent gelegd heeft op Goede Vrijdag en het Oosten op Pasen, maar dan vergeet men dat het kruis en de verrijzenis onlosmakelijk verbonden zijn. Voor een orthodox betekent doordringen tot de spiritualiteit van de kruisweg, dat men probeert niet alleen de menselijke maar ook de goddelijke en geïncarneerde diepte van te onderstrepen. Want het is God zelf die op Golgota, aan den lijve de wanhoop van de menselijke doodsangst ervaren heeft, om voor ons een weg te banen naar de verrijzenis.
Olivier Clément schrijft: "God treedt vrijwillig binnen in het kwaad, in de dood, om zich voorgoed tussen ons en het niets te plaatsen, om ons te laten voelen, ons te laten ervaren dat uiteindelijk niet de leegte maar de liefde overwint".


14 x 21 cm. 104 pag.

  • Nr. 1278