Stg. Verzendboekhandel Colomba


Het doopsel van kinderen

Nu met korting! € 14,50

€ 18,60

C 700Theologisch en liturgisch handboek bij de orde van dienst.

 

Door: Mag.Dr. J. Hermans

Ondanks een sterke teruggang in de kerkelijke praxis gedurende de laatste deccenia is het percentage kinderdoopsels vrij constant gebleven. Ook randkerkelijken hechten blijkbaar veel waarde aan dit sacrament. Daardoor is de pastoraal rond het kinderdoopsel feitelijk van groter belang dan voorheen.

Dat neemt niet weg, dat er toch vele vragen rond het doopsel bestaan. Is het wel verantwoord kinderen te dopen van niet-praktiserende ouders, die zich naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks zullen inzetten voor de geloofsopvoeding van hun kind? Is het niet beter het doopsel uit te stellen, totdat kinderen volwassen zijn en in hun volledige vrijheid het geloof kunnen beamen? Is de functie van dooppeten nog wel van deze tijd, nu zij vaak enkel worden beschouwd als leveranciers van cadeau's? Zijn de verschillende onderdelen van de doopliturgie archaïsche relicten of hebben zij nog een actuele betekenis? Wat maakt het dopen tot meer dan een feestelijk vieren van de geboorte van een mensenkind? Welke mogelijkheden bestaan er tot een levensnabije uitleg en aanpassing van het doopritueel?

Dit theologisch en liturgisch handboek over het eerste initiatiesarament van de katholieke kerk gaat in op deze en tal van andere vragen. Primair bedoeld voor priesters en diakens, alsook voor seminaristen en kandidaten voor het permanent diakonaat, biedt het ook voor elke theologiestudent en voor ieder die bij de dooppastoraal betrokken is, de noodzakelijk informatie om bij te dragen tot een beter begrip van het sacrament waardoor een kind christen wordt.

15 x 24 cm. 224 pag.

  • Nr. C 700