Stg. Verzendboekhandel Colomba


Hoe biechten wij goed?

€ 3,80

843Door: Dr F. Luna, pr.

 

Een goede beknopte voorbereiding op het Sacrament van Verzoening. (de biecht)

 

Nodigt de gelovige ook uit om op een meer geregelde wijze te naderen tot het sacrament van boete en verzoening, dat Gods gave laat ontdekken en dat ons barmhartig laat zijn jegens onze broeders en zusters. De biecht “helpt ons ook werkelijk ons geweten te vormen, te strijden tegen onze slechte neigingen, ons te laten helpen door Christus en voortgang te boeken in het geestelijk leven”.

Johannes Paulus II, Toespraak bij het ad liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen, 18-6-98

 

10 x 15,8 cm. 64 pag.

 Nr. 843