Stg. Verzendboekhandel Colomba


Gods zelfgevende liefde

€ 2,50

C 410Door: J. Boers, pr.

 

 De bron en het centrum van de katholieke geloofsbeleving is de Eucharistie. Is, of wellicht: zou moeten zijn. De rijkdom van dit sacrament is voor de meesten als een schat, die begraven lag in de akker. Een schat die nog opgegraven moet worden.

Om schatgravers te helpen heeft Joop Boers dit boekje geschreven. Zijn eerste werkje over het sacrament van de verzoening ("Gods vergevende liefde") was een groot succes. Velen, vooral jongeren, kregen beter zicht op Gods Liefde in de biecht. Moge 'Gods zelfgevende liefde"hetzelfde teweegbrengen in de H. Mis.

11 x 18 cm. 48 pag.

  • Nr. C 410