Stg. Verzendboekhandel Colomba


Zoek "theologie van het lichaam"

4 resultaten zijn gevonden

 •  

  Menselijke liefde in het plan van God

  Menselijke liefde in het plan van God

  Een kennismaking met de theologie van het lichaam

   

  Door: Stefan van Aken en Lisette van Aken-de Graaf

   

  De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor ons als mens komen aan de orde. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen behandelt dit boekje het grootste werk van de zalige Johannes Paulus II.

  Het boekje is een weerslag van studie en vele jaren pastorale ervaring en leservaring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het onderwerp hebben opgedaan. De mooie ervaringen van de mensheid uit de oorsprong worden weergegeven, evenals de breukvlakken die voor ons hedentendage door lijden en moeiten zo herkenbaar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

   

  Beide auteurs zijn verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam en docent “Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit”.

   

  15 x 23 cm. 92 pag.

   

  • Nr. 2396 

  € 12,50
  In winkelmandje

   
 •  

  Naar Gods beeld

  Naar Gods beeld

   

  Man en vrouw

   

  Door: Johannes Paulus II

  De mens in zijn bijbelse naaktheid, in zijn oeronschuld, vrij van schaamte en in volle geluk.

  De mens in zijn geslachtelijke twee-eenheid, in zijn lichamelijkheid als man en vrouw.

  De mens die eenzaam is maar wiens lichaam geschapen is voor de liefde, in wederzijdse gave, in gemeenschap van personen.

  Geliefde onderwerpen voor een Karol Woityla die in deze materie niet aan zijn proefstuk is. Ook op dit terrein vecht deze Poolse paus voor de waardigheid van de mens. In het voetspoor van Jezus die afrekent met spitsvondigheden van de wet, grijpt hij terug naar de wortels van ons mens-zijn. Geschapen schoonheid die volkomen openbloeit onder de blik van God.

  Zo groeit deze studie uit tot een antropologie en tot een theologie van het lichaam, op een bepaalde manier theologie van de sekse. De auteur houdt hierbij zich opvallend ver van alle morele voorschriften en contingente casuïstiek, wat het boek zo interessant maakt. In alle openheid worden de meest delicate punten aangepakt in een bevrijdend perspectief.  

   

  13 x 20 cm. 152 pag.

   

  • 413

   

     In winkelmandje

   
 •  

  Geroepen om te dienen

  Geroepen om te dienen

  Werkers in de wijngaard van de Heer


  Door: Simon Dankers

  Paus Benedictus XVI heeft onlangs opgeroepen tot moedige initiatieven ter bevordering van roepingen in de plaatselijke kerken. Deze vraag is van bijzonder belang voor de Nederlandse Kerkprovincie, waar in de laatste kwart eeuw het aantal priesters in actieve dienst van de bisdommen tot eenderde is gedaald. En de laatste jaren worden er in de voltijdse seminarieopleidingen in totaal meer kandidaten van buitenlandse dan van Nederlandse afkomst opgeleid. “Ieder plaatselijke kerk moet steeds ontvankelijker en opmerkzamer worden voor de roepingenpastoraal”, aldus de paus.

  Tegen deze achtergrond is in Nederland een opmerkelijk initiatief genomen: een katholieke stichting verspreidt op dit moment massaal een rijk geïllustreerd en gemakkelijk toegankelijk boekje over het priesterschap. De uitgave is bedoeld als een bemoediging voor de katholieke gelovigen en als een stimulans voor jongeren om na te denken over de vraag of God hen roept tot het priesterschap.

  De auteur is een jonge Nederlandse theologiestudent uit Baarn, Simon Dankers (1984), die op dit moment een proefschrift voorbereidt in Sankt Augustin in Duitsland. In een schitterende opmaak met korte overwegingen schetst hij een inspirerend en realistisch beeld van wat het betekent om zich als priester te geven aan Christus en zijn Kerk. Ook verschillende jongeren die zich als seminarist of priester aan de Kerk willen geven, komen aan het woord in vlot leesbare getuigenissen.
  Van dezelfde auteur verscheen eerder bij Colomba een studie over de theologie van het lichaam volgens paus Johannes Paulus II: In liefde verenigd (inmiddels 5e druk)

   

   

  17 x 24 cm. 96 pag.

   

  • Nr. 2398

   

  € 7,80
  In winkelmandje

   
 •  

  In Liefde verenigd

  In Liefde verenigd

  Door: Simon Dankers 

  Vanuit bijbels perspectief biedt de Theologie van het lichaam van paus Johannes Paulus II een diep inzicht in het wezen van de mens. De menselijke persoon verlangt naar gemeenschap met anderen. Deze gemeenschap komt echter alleen tot stand, wanneer men zichzelf tot een gave voor de ander maakt. Zo wordt de menselijke gemeenschap van personen een beeld van de goddelijke gemeenschap binnen de Drie-eenheid.

  Het huwelijk tussen man en vrouw is een bijzondere vorm van een dergelijke gemeenschap. Tegen die achtergrond krijgen naaktheid en schaamte een nieuwe betekenis.

   

  15 x 24 cm. 120 pag.

  • Nr. C 2241                                          5e druk
  € 12,60
  In winkelmandje