Stg. Verzendboekhandel Colomba


Zoek "theologie van het lichaam"

2 resultaten zijn gevonden

 •  

  Menselijke liefde in het plan van God

  Menselijke liefde in het plan van God

  Een kennismaking met de theologie van het lichaam

   

  Door: Stefan van Aken en Lisette van Aken-de Graaf

   

  De Theologie van het Lichaam behandelt de menselijke liefde in veel facetten. Lichamelijkheid, seksualiteit en de betekenis daarvan voor ons als mens komen aan de orde. In helder taalgebruik en met vele voorbeelden en toelichtingen behandelt dit boekje het grootste werk van de zalige Johannes Paulus II.

  Het boekje is een weerslag van studie en vele jaren pastorale ervaring en leservaring die de schrijvers middels seminars en cursussen over het onderwerp hebben opgedaan. De mooie ervaringen van de mensheid uit de oorsprong worden weergegeven, evenals de breukvlakken die voor ons hedentendage door lijden en moeiten zo herkenbaar zijn. Dit boekje draagt bij aan een groter begrip van onszelf als mens. Het zal bij velen herkenning oproepen van hun eigen diepste verlangens.

   

  Beide auteurs zijn verantwoordelijk voor de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam en docent “Theologie van het Lichaam en Moraal van de Seksualiteit”.

   

  15 x 23 cm. 92 pag.

   

  • Nr. 2396   In winkelmandje

   
 •  

  Naar Gods beeld

  Naar Gods beeld

   

  Man en vrouw

   

  Door: Johannes Paulus II

  De mens in zijn bijbelse naaktheid, in zijn oeronschuld, vrij van schaamte en in volle geluk.

  De mens in zijn geslachtelijke twee-eenheid, in zijn lichamelijkheid als man en vrouw.

  De mens die eenzaam is maar wiens lichaam geschapen is voor de liefde, in wederzijdse gave, in gemeenschap van personen.

  Geliefde onderwerpen voor een Karol Woityla die in deze materie niet aan zijn proefstuk is. Ook op dit terrein vecht deze Poolse paus voor de waardigheid van de mens. In het voetspoor van Jezus die afrekent met spitsvondigheden van de wet, grijpt hij terug naar de wortels van ons mens-zijn. Geschapen schoonheid die volkomen openbloeit onder de blik van God.

  Zo groeit deze studie uit tot een antropologie en tot een theologie van het lichaam, op een bepaalde manier theologie van de sekse. De auteur houdt hierbij zich opvallend ver van alle morele voorschriften en contingente casuïstiek, wat het boek zo interessant maakt. In alle openheid worden de meest delicate punten aangepakt in een bevrijdend perspectief.  

   

  13 x 20 cm. 152 pag.

   

  • 413

   

     In winkelmandje