Stg. Verzendboekhandel Colomba


Naar wie zouden wij anders gaan?

1134Door: Pierre Trouillez
Dit boek zoekt via de Schrift de kerkelijke traditie en de actuele vragen van mensen naar de kern. Wie was die Jezus van Nazareth? Zijn er bronnen die bewijzen dat Hij geleefd heeft? Een helder boek, geschreven vanuit de dagelijkse parochiepraktijk.

14,5 x 22 cm. 186 pag.

  • Nr. 1134