Stg. Verzendboekhandel Colomba


In Gods naam

K35

In winkelmandjeDoor: Pastoor J. Hermans
Dit boekje wil duidelijkheid verschaffen over de roeping tot het priesterschap. Het omvat o.a. hoofdstukken als 'Hoe God zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zijn uitverkorenen en leerlingen riep', 'Hoe God heiligen riep', 'Wie is een priester? Overwegingen bij een priesterwijding' en 'Hebt U mij geroepen, Heer?'

14 x 21 cm. 96 pag. Rijk geïllustreerd.

  • Nr. K 35