Stg. Verzendboekhandel Colomba


De regel van de liefde

2100Door: Martijn Schrama

In de 12e en 13e eeuw ontstonden talrijke eremieten-groeperingen: mensen die zich voorbij de grens van de bewoonde wereld terugtrokken om meer aandacht aan God en hun ziel te kunnen schenken. Zij volgden de regel van de kerkvader Augustinus. In 1256 werden veel van die groepjes door paus Alexander IV verenigd tot de orde der Augustijnen. Deze kloosterorde zou een rol spelen in de pastorale zorg in de opkomende steden en in de beoefening van de theologie.
750 jaar na de Grote Vereniging of Magna Unio verschijnt De regel van de liefde. Martijn Schrama schrijft over Augustinus, zijn leven en werk, zijn monnikenregel, zijn volgelingen en hun spiritualiteit, met speciale aandacht voor de geschiedenis van de Augustijnen in de Lage Landen. De blik is niet alleen op het rijke verleden gericht –er lopen ook lijnen naar de toekomst.

13 x 20 cm.  260 pag.

  • Nr. 2100