Stg. Verzendboekhandel Colomba


De 10 beloften -DVD-

5072De Tien Geboden zijn er niet om mensen te knevelen en te belasten. Het zijn richtinggevers ten leven. Dat onderstreept de Benedictijner monnik Anselm Grün in zijn uitleg over de Geboden als Beloften. Ze beschermen onze sociale en innerlijke vrijheid en behoeden onze humaniteit.
Zeer bruikbaar voor scholen en parochies.

100 minuten / kleur.

  • Nr. 5072