Stg. Verzendboekhandel Colomba


Wereldgodsdiensten allemaal gelijkwaardig?

€ 8,74

715Door: Herwig Arts


Vroeger twijfelde men zelden aan de godsdienst die men van generatie op generatie kreeg overgeleverd. Meer nog, men ging ervan uit dat andere volkeren die niet dezelfde godsdienst beleden, verdoemd waren. Alleen door bekering tot de éne ware godsdienst konden zij het heil vinden.

In de-wereld-ons-dorp kijken we vandaag met nieuwsgierige belangstelling naar andere culturen en ontdekken dat ook hun religies belangrijke waarden bevatten. Meteen rijst de vraag: zijn alle godsdiensten gelijkwaardig?

Herwig Arts vergelijkt de diverse wereldgodsdiensten, gaat na in hoeverre ze van elkaar verschillen of op elkaar gelijken, stelt de vraag naar de meerwaarde van het christendom, denkt na over zin en onzin van een oecomenische dialoog; peilt naar het religieuze gevoelen in elk mens.

"Wereldgodsdiensten: allemaal gelijkwaardig? "gaat naar de diepste kern van godsdienst, religie en geloof.

 

14,5 x 22 cm. 160 pag.

  • Nr. 715