Stg. Verzendboekhandel Colomba


Handelen als christen

€ 15,42

2485In leven en wereld

Door: Mgr. André-Jozef Léonard

Dit boek heeft het over het handelen van de christen in zijn eigen leven en in de samenleving en wil de voornaamste grondslagen en de belangrijkste inspiratiebronnen ervan pedagogisch en beknopt voorstellen.

De filosofische en theologische onderbouw van de christelijk moraal komt eerst aan bod. Daarna volgen elf thema’s m.b.t. het christelijk handelen als individu of in maatschappelijk verband. ‘Milieuproblemen’ in ruime zin worden besproken (de schepping, spiritualiteit, politiek, economie, vrede, kunst en opvoeding). Daarna gaat de aandacht naar de problemen die het gezin betreffen (seksualiteit, vruchtbaarheid, de familie zelf). Ten slotte volgt het gebed, een thema met zowel persoonlijke als communautaire aspecten.

Het boek wil aantonen dat een ethisch denken met aandacht voor de natuurwet, uiteindelijk gaat over alle dimensies van het menselijk leven. Of die ethiek aconfessioneel is of katholiek speelt daarbij nauwelijks een rol. Want het moreel leven haalt zijn dynamiek uit de onvermoeibare zoektocht naar het menselijk geluk en wordt dus van binnenuit gedragen door hoop.

 

14,5 x 21 cm. 120 pag. 

 

  • Nr. 2485