Stg. Verzendboekhandel Colomba


Priester zijn en heilig

€ 17,43

2539Een hernieuwde kennismaking met het decreet van Vaticanum II over het ambt en het leven van de priesters

 

Door: Mgr. André-Jozef Léonard

Mgr. Léonard onderricht in dit boek over de spiritualiteit van de diocesane priester. Daarbij laat hij zich letterlijk inspireren door het derde hoofdstuk van het conciliedecreet Presbyterorum Ordinis over het ambt en het leven van de priesters. Dat hoofdstuk is getiteld: het leven van de priesters. Hij streeft daarbij geenszins volledigheid na maar wil aandacht vragen - soms heel praktisch - voor een aantal aspecten waarvan hij uit ervaring weet hoe belangrijk ze zijn voor seminaristen, maar evenzeer voor priesters na hun wijding.

Hoewel dit werk zich allereerst tot priesters en toekomstige priesters richt, kan het ongetwijfeld ook leken en religieuzen inspireren.

14,5 x 21 cm. 108 pag.

• Nr. 2539